V auguste vyšla kniha Skalica a okolie z neba, ktorá vznikla z leteckých záberov miest a obcí okresu Skalica. Informoval o tom spoluautor knihy Dušan Hein.

foto: slovenskozneba.sk

Viac ako stovku leteckých fotografií z rokov 2015 až 2019 dopĺňa aj textová časť. V nej sa čitateľ v slovenskom a anglickom jazyku dočíta o Skalici, Holíči, Gbeloch, obciach v ich okolí, školách, podnikoch a ďalších organizáciách Skalického okresu.

“Skalica nie je počtom obyvateľov či rozlohou veľká, ale počtom stavebných pamiatok a kultúrnych zaujímavostí sa zaraďuje k najväčším slovenským mestám. Stoja tu pol tucta kostolov a deväť ďalších cirkevných stavieb, štyri kláštory, zaujímavé svetské stavby a mestské opevnenie, ale napríklad aj známe námestie trojuholníkového tvaru. Tento osobitý pôdorys mestského centra najlepšie vynikne práve pri pohľade z oblohy,” uviedol pilot a letecký fotograf Matúš Krajňák.

foto: slovenskozneba.sk

Na knižnej publikácii sa spoluautorsky podieľalo viacero autorov a do knižnej podoby ju spracoval Bohuš Schwarzbacher.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024