Učiteľky fyziky štátneho gymnázia v Malackách absolvovali počas leta odborné stáže v medzinárodných centrách jadrového výskumu.

Júlia Jánošíková
Júlia Jánošíková

RNDr. Elena Krajčírová a Mgr. Janka Krejčová získali pozvanie Spojeného ústavu pre jadrový výskum v Dubne/Rusko a Mgr. Júlia Jánošíková stážovala v Európskej organizácii pre jadrový výskum v Cerne/Švajčiarsko.

Janka Krejčová a Elena Krajčírová

Pre učiteľky bol študijný pobyt v mnohom prínosom. Získali nové odborné informácie z oblasti jadrového výskumu, inšpirovali sa k zavedeniu nových foriem pre rozšírenie poznatkov z oblasti jadrovej fyziky, ako i popularizácie jej výsledkov. Už v tejto fáze realizujú konkrétne kroky. Rozšírili učebné osnovy predmetu Experimentálne vedy o vybrané témy z Jadrovej fyziky. V novembri 2019 organizujú vedecko – populárny večer, určený širokej verejnosti, ktorý bude zameraný na popularizáciu jadrového výskumu. Získali ponuku možnosti stáže v Dubne pre študentov školy. O túto formu spolupráce má škola seriózny záujem.

 


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov