Niekoľko divadelníkov z malackého ochotníckeho súboru začalo nacvičovať už počas divadelných prázdnin, zatiaľ čo ostatní hereckí kolegovia zaslúžene oddychovali. Výsledky ich práce mohli diváci vidieť 19. a 20. novembra 2010 kedy prišlo Divadlo na hambálku na javisko s novou inscenáciou – Muž mojej ženy. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s režisérom divadla Vladom Zetkom.

Najnovšia hra Divadla na hambálku má názov Muž mojej ženy. Prečo ste siahli práve po tomto predstavení?
Každý rok vyberám nielen podľa toho, čo sa mi páči, ale záleží aj na tom, kto môže a kto nemôže hrať. Divadlo je živý organizmus, ako stále hovorím. Vo svojej knižnici som našiel hru od Mira Gavrana. Napadlo mi, že po detektívke by sme sa mohli znovu vrátiť ku komediálnemu žánru a Muž mojej ženy je podľa mňa veľmi pekná komédia zo súčasnosti. Okrem toho sme opäť siahli po vzťahovej záležitosti a vrátili sme sa k slovu žena, ktoré, ak dobre počítam, je v názvoch našich inscenácií spomenuté už po štvrtýkrát, pretože vo mne ako dramaturgovi aj ako režisérovi stále osciluje. Žena v mnohých podobách, vzťahy mužov so ženami v akýchkoľvek formách, akýchkoľvek situáciách, to je to, čo hýbe v podstate každým. Taký je život, o tom je próza, aj poézia. Takže asi preto. Každé vaše predstavenie prináša so sebou vždy niečo nové.

Čím nás prekvapí nová inscenácia?
Špeciálne nové je to, že hrajú len samí muži. To sme ešte nemali. Samé ženy hrali nielen v detektívke Osem žien, ale aj v inej Gavranovej hre, ktorú úspešne hrávame – Všetko o ženách. Čiže druhý raz ideme robiť Gavrana, to nie je nové (smiech). Teraz bude špecifi cké to, že budú hrať len muži a nový je aj počet hercov. Zrazu je z nás úplne komorné divadlo o dvoch hercoch. A v čom to bude ešte iné? Nechajte sa prekvapiť. Nové budú aj zvukové nahrávky, ktoré chystám do predstavenia, pretože budú riešené inak, ako doteraz. Dúfam, že sa v hre predsa len objaví aj nejaká herečka. Ale len na fotografi i…

Obidvaja herci budú hovoriť v nárečí, ale každý iným – jeden po záhorácky a druhý východniarsky. Nemali s tým herci problém?
Dá sa povedať, že proces zvládnutia, či už záhoráckeho alebo východniarskeho dialektu, majú zdarne herci za sebou. Je pravda, že záhoráčtina je pre hercov jednoduchšia, lebo sme z Malaciek a toto nárečie je nám blízke, aj v ňom hráme naše dve inscenácie. S východniarskym nárečím bol trošku problém, ale myslím si, že už nám ide aj to. Samozrejme až samotné predstavenia a nečakané udalosti počas nich ukážu, ako sa s ním chlapci popasovali. Je to pekný preklad, ktorý sme si trochu upravili. V našom prevedení je hra viac zameraná na „echt“ východniarske nárečie a echt záhoráčtinu.

Myslíte si, že budú naši diváci všetkému rozumieť?
Podľa mňa sa nedá nerozumieť. Veď aj so Ženským zákonom v záhoráčtine sme boli v Martine, vo Zvolene a všelikde inde a diváci nám rozumeli, preto sa neobávam, že by naši diváci nerozumeli po východniarsky. Problém, ktorý sa v tejto hre odvíja, je veľmi zreteľný, divák ho prečíta, aj keby nechcel. Koniec koncov, v rámci komunikácie východniara so Záhorákom vznikne celý rad neočakávaných situácií a keď v našej hre niečomu Záhorák nerozumie, spýta sa a jeho „kolega“ mu to preloží. Okrem toho dnes môžeme pochytiť tento dialekt aj vďaka rôznym televíznym programom a nemusíme ani jazdiť na druhú stranu republiky. Možno by ste sa čudovali, ale keď sme sa trošku „rýpali“ v týchto dvoch nárečiach, zistili sme, že majú pomerne veľa spoločných slovíčok. Napríklad na Záhorí aj na východe Slovenska sa povie ďakujem „dzekujem“.

V pripravovanej hre si v dvoch alternáciách zahrajú len štyria muži. Na základe čoho prebiehal výber hercov?
Z mužov, ktorých máme v súbore. Nie všetci mohli, lebo sú pracovne vyťažení. Na druhej strane, v divadle máme aj mladších mužov, ktorí sa do hry nehodili vekovo. Postavy v sebe nesú určité skúsenosti, ktoré naši mladí chalani ešte nemôžu mať za sebou. Ale vynahradíme im to v ďalšej hre. Verím, že pri budúcej inscenácii nebude len plná sála divákov, ale aj javisko plné hercov a herečiek.

Čo chystá Divadlo na hambálku najbližšie?
Okrem premiér predstavenia Muž mojej ženy, ktoré sa budú konať 19. a 20. novembra 2010 v dvoch alternáciách, chodíme s našimi predstaveniami hosťovať – nedávno sme boli v Devínskej Novej Vsi a chystáme sa do Rovinky. Rozhodli sme sa, že od januára už nebudeme skúšať nič nové, potrebujeme si vyčistiť sklady, kulisy a oprášiť inscenácie, ktoré sme dlhšie nehrali, aby sme ich znovu zaradili do svojho repertoára. Do ďalšej sezóny pripravujem niečo veľké pre celý súbor – pre všetky herečky aj hercov. Sezóna 2011/2012 bude jubilejnou desiatou divadelnou sezónou Divadla na hambálku, preto by som chcel pripraviť niečo veľké a úplne iné ako doteraz.

Môžete prezradiť alebo aspoň naznačiť, čo to bude?
To mám zatiaľ ešte doma pod pokrievkou…

Zdroj: www.divadlonahambalku.sk
foto: Stanislav Osuský


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024