Chvíua po Záhorácky: Pejo Vidlár dnes o objedoch zadara.

Objed zadara

Co má čovjek zadarmo?
Darmo dumám nadarmo…
Na chleba sa čaško robí,
práca strídku, kúrku zdobí.

Ohrít sa a v suchu bývat,
enem po roboce možeš zívat.
Presúvat sa hore, dole,
bes džaulú to oči kole.

Enem v smjeri paráda,
objed ďeckám zadara.
Je to fčilkaj komunizmus,
pohlavárú sciskú, vrúcích pus (fuj hnus).

dedo Pejo

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (67, 176, 120, 591 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Velice nekriticky a neskromňe túží po tituli: Záhorácký Hvjezdoslaf, prípadňe: Homér ze Záhorá. Jak Jarek Nohavica by prijal aj ňejakú Puškinovu cenu od Vovu Puťina.


.
Toto je čítané

Nové nariadenie v Senici rieši hluk a rušivé činnosti v bytových domoch

Nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o verejnom poriadku na území mesta Senica…

20 rokov