Spoločná dopravno–bezpečnostná akcia slovenských a českých colníkov, zameraná predovšetkým na kontrolu dodržiavania povinností vodičmi nákladných vozidiel, sa uskutočnila v stredu. Informoval o nej Bohumil Malášek z Krajského riaditeľstva Polície Juhomoravského kraja (KRP JmK).

foto: Polícia SR

Spoločné policajné hliadky sa zamerali na slovenskej strane hraničného prechodu Brodské – Břeclav predovšetkým na meranie emisií znečisťujúcich látok, kontrolu času jazdy a odpočinku, upevnenia nákladu a meranie hmotnosti. “Pri prekročení maximálne povolenej hmotnosti dostane vodič pokutu podľa percentuálneho prekročenia a sadzobníka pokút, kde je výška pokuty až do výšky 650 eur. Mali sme konkrétny príklad rumunského vodiča kamiónu, ktorý mal tovar ťažší o 500 kilogramov, za čo dostal pokutu do 200 eur. Na svoje náklady si musel premiestniť tovar, aby váha zodpovedala predpisom a až potom mohol pokračovať v jazde,” uviedol príslušník colnej polície Miloš Bobula.

Európskou komisiou sú na hraniciach predpísané spoločné kontroly, ktoré by sa mali konať raz za rok. “My ich vykonávame častejšie. Problémy máme na oboch stranách hranice úplne rovnaké. Pri takýchto spoločných akciách si vymieňame skúsenosti a potom na získané nové informácie reagujeme. Tu sme na spoločnej kontrole, ale obdobne vyzerajú aj kontroly, ktoré robíme bežne. Kontrolujeme hmotnosť kamiónov, stav vozidiel a zameriavame sa na ďalšie najčastejšie porušenia, ktorých sa vodiči kamiónov dopúšťajú,” uviedol zástupca vedúceho Odboru služby dopravnej polície KRP JmK Miloš Skácel.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024