Upozorňujeme vodičov, že od piatku 13. septembra nastanú dočasné zmeny dopravy na ulici Duklianskych hrdinov v Malackách.

Komunikácia bude jednosmerná v smere z Malaciek do Rohožníka. V opačnom smere, t. j. z Rádku do centra mesta, musia vodiči použiť obchádzku Písniky – Hlboká – Hurbanova. Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia vozovky v úseku od križovatky na Studienku (pri Gajdárovi) po križovatku s ulicou Písniky. V prvej fáze stavebných prác sa uzavrie ľavý jazdný pruh v smere Malacky – Rohožník.

Vjazd do nemocnice bude zabezpečený. Autobusy spoločnosti Slovak Lines budú takisto premávať po obchádzkovej trase Písniky – Hlboká – Hurbanova. Dopravné obmedzenia sa predpokladajú do 20. októbra. Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Regionálne cesty Bratislava


.

Osobnosti kraja BSK