Rodová Jabloňová ALEJ  je spoločný projekt obce Malé Leváre a obyvateľov s pomocou Lenky Špaldovej. Pôjde o obnovenie aleje jabloní popri hlavnej ceste smerom na Veľké Leváre.

Foto: Facebook

Cieľom projektu je výsadba stromov. Každá jabloň bude mať patróna, ktorým sa môžeš stať aj ty alebo tvoja rodina. Rodinné stromy spoločne zasadia 9. novembra.

Každá domácnosť dostane možnosť adoptovať svoj strom a spoločne vytvoriť Jabloňovú Alej – cestu domov si tak občania urobia krajšiu a bezpečnejšiu.

Počas výsadby Jabloňovej aleje bude pripravený kultúrny program (folkór, Slovanský obrad, hudba).

Výsadby sa zúčastnia starostovia obcí zo Záhoria, prímátor Malaciek ako aj bratislavský župan.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024