Automatický externý defibrilátor (AED) odovzdali v pondelok (16. 9.) do užívania v meste Senica. Bol zakúpený z finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu TTSK. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.

foto: facebook Mesto Senica

V rámci verejného hlasovania uspel Slovenský Červený kríž (SČK) Senica a získal dotáciu vo výške 5000 eur na projekt Meníme myslenie – zachraňujeme životy. Z dotácie bol okrem AED v sume 1940 eur zakúpený aj resuscitačný model v hodnote 3900 eur, ktorý bol dofinancovaný z rozpočtu SČK Senica.

Prístroj bol osadený na stĺpe Domu kultúry Senica v centre mesta, aby bol ľahko dostupný 24 hodín, sedem dní v týždni. “Spolu s AED umiestneným na Mestskej polícii je to druhý takýto verejný prístroj v meste. Prítomnosť AED dáva šancu na to najcennejšie – záchranu ľudského života. Má jednoduché používanie, všetko je riadené povelmi v českom jazyku,” uviedla Barošková.

V rámci projektu zrealizuje Červený kríž niekoľko školení s nácvikom kurzu prvej pomoci, kde budú záujemcovia zaškolení na použitie defibrilátora. “Jedno z týchto podujatí sa uskutoční už v utorok od 11.00 do 17.00 h vo vestibule Domu kultúry Senica. V tomto čase sa okrem ukážok život zachraňujúcich úkonov bude zdarma vyšetrovať cholesterol či krvný tlak. Zároveň si tu môžete pozrieť výstavu Z histórie Červeného kríža v našom regióne,” doplnila hovorkyňa mesta.


.

INAT Rezanie laserom