Samospráva Veľkých Levár hľadá zhotoviteľa cyklotrasy vedúcej z obce do susedných Malých Levár (okres Malacky). Výzvu na predloženie ponúk zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zdroj: Facebook TTSK

Predpokladaná hodnota zákazky je 346.101 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 18. októbra.

Projekt vyše trojkilometrovej cyklotrasy, ktorá zabezpečí prístup k železničnej stanici i autobusovým zástavkám vo Veľkých Levároch, je doplnený o ďalšie funkcie, ako je bezpečné parkovanie bicyklov a vybavenosť pre cyklistov. “Na cyklochodník nadviažu lokálne cyklotrasy k jednotlivým atraktivitám blízkeho i vzdialenejšieho okolia,“ uvádza samospráva v texte výzvy.


.

INAT Rezanie laserom