Rakovina prsníka  je jedným z najčastejších onkologických ochorení v ženskej populácii. Ak sa však odhalí včas, šanca na úplné vyliečenie je veľmi vysoká.

Rok 2019 bol vyhlásený za rok prevencie. V rámci neho sa spustil štátom riadený skríning, kedy zdravotné poisťovne od septembra pozývajú ženy na vyšetrenie mamografom. Absolvovať ho môžu aj v nemocnici Malacky, kde je pre nich k dispozícii špičkové rádiologické pracovisko a profesionálny personál.

Na tomto mamografe sa v Nemocnici Malacky bude vykonávať skríning rakoviny prsníka. Na fotke je Jana Škopíková, rádiologická asistentka.

Ako skríningová mamografia prebieha?

V prvej fáze sa Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami  zameria na pozývanie žien vo veku  50 až 69 rokov, ktoré ešte nikdy neabsolvovali mamografické vyšetrenie. Tie, ktoré budú zaradené do skríningového programu a prídu na kontrolu, odídu z mamografického pracoviska s výsledkom, alebo s poučením o ďalších potrebných vyšetreniach. „V prípade pozitívneho nálezu oboznámime ženu o ďalšom postupe, ktorý prebieha v spolupráci s odborníkmi v oboch onkologických ústavoch v Bratislave, kam pacientky posielame na ďalšiu konzultáciu,“  hovorí primárka Rádiologického oddelenia Nemocnice Malacky, MUDr. Andrea Šalátková.

Nemocnica Malacky v prvej top desiatke

Mamografické pracovisko Rádiologického oddelenia Nemocnice Malacky je od marca 2019 zaradené do zoznamu odporúčaných skríningových pracovísk. Z približne tridsiatich preverovaných  patrí medzi prvých desať odporúčaných a schválených  Ministerstvom zdravotníctva. „Jednou zo základných podmienok pre zaradenie do skríningu rakoviny prsníka je minimálne 3 000 mamografických vyšetrení ročne, vykonávaných kvalifikovaným personálom a kvalitné prístrojové vybavenie. Tieto podmienky dlhodobo spĺňame,“ vysvetľuje Mgr. Peter Gyurkovics, vedúci rádiologický asistent oddelenia. Skríning predstavuje  nesmierne dôležitú aktívnu prevenciu zo strany štátu a zdravotných poisťovní. Avšak význam tejto iniciatívy sa ukáže v plnom rozsahu až vtedy, keď si ženy, z lásky k sebe, nenechajú túto príležitosť ujsť.


.

Osobnosti kraja BSK