Slovenské národné povstanie predstavovalo v novodobých dejinách nášho národa najväčšie ozbrojené povstanie slovenského ľudu.

Pri príležitosti 75. výročia tejto historickej udalosti zostavil pán Peter Bača, predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie, výstavu o hrdinstve a protifašistickom odboji v Senici, Čáčove, Prietrži i ďalších obciach Záhoria, ako aj vrbovských, prietržských, myjavských a brezovských kopaníc s názvom „SNP v našom regióne“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v stredu 2. októbra 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Slávnostné otvorenie výstavy spestrilo hrou na akordeón vystúpenie súrodencov Alexandry a Samuela Smolkovcov, žiakov Základnej umeleckej školy v Senici, pod pedagogickým vedením pani učiteľky Hildy Hajlovej, v podaní ktorých si mohli prítomní vypočuť skladby svetoznámych klasických hudobných skladateľov. Život mladých bojovníkov z obdobia Slovenského národného povstania priblížila prednesom básne Františka Bábela nazvanej „Partizánska jeseň“ podpredsedníčka Združenia slovanskej vzájomnosti pani Dagmara Bollová. Po kultúrnom vstupe nasledoval úvodný príhovor riaditeľky Záhorského osvetového strediska v Senici pani Ľubice Krištofovej, ktorá súčasne srdečne privítala všetkých prítomných, medzi nimi osobitne veľmi početne zastúpených priamych potomkov hrdinov Slovenského národného povstania. Otvorenie výstavy ďalej pokračovalo osobným príhovorom autora výstavy pána Petra Baču, ktorý vo svojom vystúpení priblížil okolnosti vzniku a spracovania podkladov pre potreby tejto novootvorenej výstavy, uviedol niektoré udalosti a príbehy hrdinov 1. Československej armády na Slovensku či partizánskych jednotiek pôsobiacich v našom regióne, a prítomným taktiež prezentoval i jednotlivé exponáty rozsiahlej sprievodnej expozície. V závere poukázal na skutočnosť, že výstava prináša mnohé dobové autentické fotografie a materiály, ktoré doposiaľ nikdy neboli zverejnené.

Výstava je určená rovnako pre širokú verejnosť, ako aj pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Prísť si ju pozrieť v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici môžete až do 8. novembra 2019 každý deň v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hodiny. Počas tohto obdobia je možné objednať si pre skupiny komentovanú prehliadku, prednášku a premietanie filmu na telefónnych číslach 034 651 3740 a 0904 822 115. Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Senica a Klub vojenskej histórie Záhorie.

 

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024