Akú úlohu zohrala Senica v rámci Českej cesty? Kto bol veľkostatkár Vagyon, ktorý dal postaviť letohrádok, dnes známy ako Sokolovňa? Vedeli ste, že rodina Vagyonovcov zveľaďovala svoje pozemky v Senici, no nechcela dovoliť postaviť na nich  železnicu, a preto je vlaková stanica od centra Senice vzdialená 3 km?

Toto  a veľa ďalších zaujímavostí o projekte, v rámci ktorého sa rekonštruuje budova Sokolovne, o meste Klobouky u Brna, o expozíciách v budúcom mestskom múzeu, sa mohla verejnosť dozvedieť počas prezentácie projektu Česká cesta,  ktorá sa konala v stredu 16. októbra na Mestskom úrade v Senici.

Verejnú prezentáciu otvoril primátor mesta Martin Džačovský, ktorý privítal delegáciu z mesta Klobouky u Brna. Tá je cezhraničným partnerom nášmu mestu v projekte Česká cesta.  Toto malé mestečko  prišiel predstaviť starosta Pavel Volek.  Postup prác na projekte za českú stranu vysvetlil asistent projektového manažéra Vilém Odložilík.

O tom, ako postupujú práce na projekte a  na rekonštrukcii Sokolovne informovala projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová: „Rekonštrukčné práce na objekte sa začali v auguste, v súčasnosti sa opravuje strecha, odkrývajú sa pôvodné fasády a rieši sa odvlhčenie celého objektu. Stavba by mala byť dokončená do konca apríla 2020, následne sa bude múzeum vybavovať expozíciou a predpokladaný termín otvorenia múzea je v lete 2020.“  Cieľom projektu je vznik mestského múzea, v ktorom bude nosným obsahom Česká cesta. “Na jej pozadí bude prezentovaná aj história mesta. Múzeum bude umiestnené v budove Sokolovne, ktorá bola v roku 2017 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok,” uviedla Melišová.  

Z jej prezentácie sa verejnosť okrem iného dozvedela, ako bude objekt štrukturovaný. Sokolovňa má tri podlažia – suterén, prvé nadzemné podlažie a podkrovie. V suteréne sa bude nachádzať zázemie múzea  s depozitom a archeologickou expozíciou.  Tú predstavil historik Tomáš Motus: „V tejto časti budú informácie o archeológii ako vede, zároveň bude populárne náučnou formou mapovať pravekú históriu mesta Senica.  Budú sa tu nachádzať presklené vitríny, v ktorých budú vystavené nálezy k jednotlivým obdobiam. Osobitná časť expozície bude venovaná unetickej kultúre. V tejto časti by mal byť umiestnený originál kostrového hrobu bojovníka nájdený počas archeologického výskumu na pohrebisku na Párovciach.“

Druhú časť múzea, ktorá bude na prvom nadzemnom podlaží a bude venovaná Českej ceste predstavil historik Vladimír Petrovič, ktorý je aj autorom myšlienky vzniku múzea v Senici a je spolutvorcom makety historickej časti mesta. Táto maketa v mierke 1:200 s rozmermi  6×4,5 m bude mať svoje miesto na druhom nadzemnom podlaží Sokolovne, kde bude zároveň aj možný výstup na vežičku letohrádku. Stredná časť budovy bude okrem Českej cesty venovaná aj histórii letohrádku, Telovýchovnej jednote Sokol a vzniku ČSR, ktorú spracováva Martin Hoferka zo Záhorského múzea v Skalici.  Bude tu zachované javisko a stredná časť bude slúžiť zároveň ako spoločenská sála, kde sa budú môcť konať rôzne podujatia a prednášky. História letohrádku bola návštevníkom prezentácie v stručnosti predstavená aj v krátkom filme Vagyonovci z cyklu Oprášené filmy.

Expozície majú byť spracované zaujímavou formou, s minimom textu, aby zaujali aj deti a ľudí, ktorí neradi čítajú. Texty budú umiestnené v interaktívnych dotykových paneloch a na web stránke múzea. Expozície budú dopĺňať priestorové modely historických postáv.  V budúcnosti v areáli múzea vznikne interaktívny archeologický park, v ktorom by si najmä mladší návštevníci mohli vyskúšať prácu na archeologickom výskume.

Prípravu expozícií v múzeu v zámočku Klobouky u Brna odprezentovali historici  Terézia Ondrová a Emil Kordiovský. Obsah expozícií v rekonštruovanom zámockom krídle Národopisného múzea v Kloboukoch u Brna bude tvoriť samozrejme Česká cesta, časť bude venovaná histórii tohto mestečka a časť jeho osobnostiam.

Podobná verejná prezentácia projektu Česká cesta sa v blízkej dobe uskutoční aj v meste Klobouky u Brna.


.

Osobnosti kraja BSK