V Senici prezentovali vznikajúce múzeum v rámci projektu Česká cesta

Akú úlohu zohrala Senica v rámci Českej cesty? Kto bol veľkostatkár Vagyon, ktorý…

Haššo Štrk a kameň júl 2022