Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Foto: naturfoto.cz

→ Aké sú príčiny premnoženia hraboša poľného, ktoré sme mohli zaznamenať počas posledných rokov ? Akou cestou môžeme bojovať proti takémuto premnoženiu? Pavol (Štefanov) 

 Príčiny premnoženia hraboša poľného (Microtus arvalis) sú v prvom rade prirodzené pre tento druh hraboša. V druhom rade sa jedná o gradačné cykly, ktoré sa opakujú v 3 až 5 ročných intervaloch. Faktory, ktoré tomu môžu prispievať sú jednak plodina, ktorá sa tu pestuje a potom mierne zimy. Uplynulá zima bola naozaj mierna (suchá) a to všetko hralo v prospech tomuto druhu. O samotnom premnožení môžeme hovoriť vtedy, keď je minimálne 3000 jedincov na 1 ha. Ako liaheň funguje repka olejná. V porastoch repky sa od apríla až do kosby najskôr predátory nedostanú či už z radov dravcov, psov alebo drobných mäsožravcov a takisto sa tam nedostane ani človek, aby znížil výskyt tohto hraboša.

Ciest, ktorými môžeme bojovať proti takémuto premnoženiu je viacero. V prvom prípade zabezpečením dostupnosti rodenticídnych prípravkov ich autorizáciou či povolením už od konca augusta. V druhom prípade sa môžu opatrenia týkať napr. väčšej starostlivosti o krajinu, respektíve pravidelného kosenia porastov pri cestách alebo železničných násypoch. Ďalším riešením ako zmenšiť populáciu hraboša poľného je biologická ochrana, čiže využitie sov alebo dravcov. Na poliach či v ich samotnej blízkosti by sa postavilo viacej hniezdnych búdok pre dravce a sovy. Najvhodnejšími druhmi, ktoré sa živia hrabošmi, sú myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus). Tieto sú v našich podmienkach zamerané predovšetkým na lovenie hraboša poľného. Posledným možným riešením by ešte pripadalo do úvahy plošné aplikovanie jedu s názvom Stutox, ktorý v kombinácii s kyselinou chlorovodíkovou usmrcuje hlodavce do pár hodín. O takomto opatrení diskutujú aj poľnohospodári. Avšak z môjho pohľadu, ako ochrancu prírody je tento účinný jed nebezpečný nie iba pre hraboše, ale taktiež pre ostatné zvieratá. Hlavne pre vtáky, ktoré hlodavce lovia.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.