Každé euro, ktoré sa mestu podarí získať v externých zdrojov, sa počíta. Samospráva je v podávaní žiadostí o dotácie veľmi úspešná. Už je podpísaná zmluva na modernizáciu učební v Základnej škole na Záhoráckej ulici a boli schválené ďalšie dva projekty – jasle a cyklotrasa Pezinská – priemyselný park.

Detské jasle
Mesto dostane dotáciu 584 tisíc € na vybudovanie detských jaslí. Vzniknú ako prístavba súčasného technického pavilónu v areáli materskej školy na Bernolákovej. Súčasťou projektu sú nielen stavebné práce, ale aj vybavenie a celková rekonštrukcia pavilónu a jeho okolia. Vďaka tomu vznikne 20 miest pre malé deti, ktoré môžu po dovŕšení troch rokov kontinuálne prejsť do škôlky.

 

Druhá etapa cyklotrasy
Na úsek Pezinská – Priemyselný park sme získali 1,1 milióna €. Pôjde o samostatný cyklochodník široký 2,5 metra, oddelený od cesty pásom zelene.  Spolu s ním sa na Pezinskej vybuduje pozdĺžne parkovacie státie, pretože autá tam parkujú na zeleni, čo je v rozpore so zákonom. Mesto tiež zrekonštruuje vjazdy do dvorov rodinných domov a pribudne aj verejné osvetlenie (od Továrenskej po autoservis Hílek).

Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park je druhou etapou budovania siete mestských cyklotrás. Prvý úsek, Družstevná – Radlinského, je v procese verejného obstarávania na dodávateľa. Zdržanie spôsobilo dopracovanie projektu, keďže sa v časti Radlinského pridávala deliaca zeleň kvôli väčšej bezpečnosti cyklistov a chodcov.

 

Modernizácia učební
Po modernizácii učební z eurofondov v ZŠ Dr. J. Dérera (projekt Modernejšie v Dérerke) a v ZŠ na Štúrovej (projekt Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba), ktoré už žiaci využívajú, prichádzajú peniaze aj do Základnej školy na Záhoráckej ulici. Ide o sumu 172 728,28 €.  Cieľom projektu Nové učebne – ZŠ Záhorácka  je modernizácia troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej a dvoch jazykových učební.  

 

Projekty v hodnotení
Okrem jaslí mesto podalo žiadosti na ďalšie tri projekty v sociálnej oblasti, ktoré sú momentálne v procese hodnotenia. Ide o výstavbu Komunitného centra v areáli Centra voľného času, rekonštrukciu Vstúpte a rozšírenie materskej školy na Záhoráckej ulici o jednu triedu. Spomínané tri žiadosti spolu predstavujú 850 tisíc €.

Čakáme tiež na vyhodnotenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu atletickej dráhy v Zámockom parku a na výstavbu cyklotrasy Pezinská – Cesta mládeže (3. etapa budovania siete mestských cyklotrás).

 

Pripravujú sa ďalšie
Aktuálne sa pripravujú žiadosti za ďalších 6 miliónov € – kaštieľ, kompostáreň a športová aréna. Ak by boli úspešné, mesto by v tomto volebnom období získalo neuveriteľných 12 miliónov € z externých zdrojov. Držíme si palce!

 

Ľubica Pilzová, vizualizácia: M. Uhrík, P. Vranka


.

INAT Rezanie laserom