V stredu 16. októbra sa v športovej hale Malina zišli zástupcovia 54 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Prišli prezentovať svoje vzdelávacie inštitúcie s dôrazom na skutočnosť, že stredná škola je základom budúcnosti každého jedinca.

foto: L. Wernerová

Ponuka župných škôl bola rôznorodá. Zastúpených bolo 15 gymnázií – z toho 7 z nich má bilingválne triedy (aj malacké Gymnázium Ul. 1. mája), 6 priemysloviek, 12 technických odborných škôl, 5 obchodných a 1 hotelová akadémia, 7 odborných škôl zameraných na služby, 5 umeleckých a po 2 zdravotnícke a pedagogické školy.

V aktuálnom školskom roku pribudlo do prvých ročníkov stredných škôl v kraji o 400 študentov denného štúdia viac ako v minulom roku. Otvorených bolo až 21 nových študijných odborov, napríklad ochrana osôb a majetku, informačné a sieťové technológie, dizajn interiéru atď. Rozšírenie ponuky o bilingválne triedy na štyroch župných gymnáziách znamenalo 93-percentný nárast záujemcov o štúdium.

Okrem kvalitnej výučby môžu študenti využívať viaceré benefity. Napríklad duálne vzdelávanie znamená ubytovanie v internáte za 1 euro a obed v jedálni za 1 cent. Župa vyšla v ústrety priamo aj študentom v Malackách. Po tom, ako na štátnom gymnáziu otvorili dve bilingválne triedy, prispôsobila spoje pre študentov z regiónu tak, aby nemeškali na vyučovanie. Na 6.30 h sa posunul odchod autobusu z Bratislavy do Malaciek. Po novom má príchod na zastávku Malacky – Pomník padlých o 7.38 h. Pre študentov z Borinky sa predĺžil spoj, ktorý z obce odchádza o 6.50 h. Vďaka tomu môžu v Stupave o 7.10 h prestúpiť na autobus do Malaciek.

Župné školy sa pred Malackami predstavili v bratislavskom Avione, v Pezinku a v Senci, avšak podľa slov zainteresovaných, v našom meste bola najhojnejšia účasť. Podujatie Župná škola pre Teba spestroval moderovaný bohatý kultúrny program a v hale panovala priateľská atmosféra.

Ako sa vraví, je lepšie raz vidieť než stokrát počuť, a tak si návštevníci podujatia mohli konkrétnejšie a lepšie predstaviť, čo tá-ktorá škola ponúka. Mali možnosť stretnúť sa priamo so študentmi či pedagógmi a uľahčiť si výber stredoškolského vzdelávania. Samotná voľba už bude na každom z nich.

Ingrid Sochorová, foto: L. Wernerová


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

HAŠŠO 6/2024