Chvíua po Záhorácky: Pejo Vidlár dnes o rozpuscení tímu.

Tím

Já rozpuscil sem tím,
o mojej šéfke ňeco vím.
Aj ona to ví téš,
no já su sluha, já su veš.

Je to enem na malý čas,
rás bonzne ňegdo z nás.
Je to enem na chvílu,
nebude striga za vílu.

Já teším sa uš na tú dobu,
ket holúbek žene zlobu.
Ket spravedlivosc bude hore
a na nebi zažnú zore…

dedo Pejo

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (67, 176, 120, 591 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Velice nekriticky a neskromňe túží po tituli: Záhorácký Hvjezdoslaf, prípadňe: Homér ze Záhorá. Jak Jarek Nohavica by prijal aj ňejakú Puškinovu cenu od Vovu Puťina.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024