Veronika Danadová študentka štátneho gymnázia v Malackách zvíťazila vo finále medzinárodnej súťaže Expedícia MARS. Zúčastní sa 100 hodinovej simulácie letu na Mars, kde ako členka päťčlenného medzinárodného tímu bude riešiť rôzne prekážky, skúšať nové experimenty a uskutočňovať zaujímavé merania.

Fotot: FB Expedice Mars

Po prihlásení sa do súťaže a vybraní si jednej z piatich odborností (biológ, fyzik, popularizátor, konštruktér alebo inžinier) prebiehalo internetové kolo, v ktorom účastníci predstavili riešenie zadanej úlohy. Veronika si vybrala odbornosť inžinier. Najlepší adepti boli pozvaní na štvordňové semifinále do Brna. Náplňou bolo prezentovanie prác z internetového kola na témy ako je napríklad radiácia vo vesmíre alebo recyklácia vody.

Vyvrcholením boli projekty, na ktorých účastníci pracovali v tímoch a výsledky predstavili publiku. V odbornosti inžinier sa Veronika podieľala na zostrojení trojosového stabilizátora kamery. Po skončení konferencie organizátori predstavili 12 finalistov, ktorí absolvovali eurotrip po európskych vesmírnych centrách a vypustili stratosférický balón.

Vo finále, v ktorom sa absolvovali psychologické testy, posudzovali vedomosti, práca v tíme, zvládanie záťažových situácií a schopnosť riešiť problémové úlohy, bola Veronika úspešná a v súčasnosti sa pripravuje sa na Expedíciu Mars.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024