Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky pozýva všetkých záujemcov o vedu na zábavné vedecko-popularizačné podujatie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 7.11.  od 16:00 – 19:00 v priestoroch školy.

Súčasťou podujatia bude virtuálna realita, v ktorej môžete navštíviť Černobyl, vzdelávací program mobilného planetária, svetelná UV show, odborné prednášky doc. RNDr. Karol Holý na tému Radón v životnom prostredí, Mgr. Rastislav Dvornický, Ph.D. s Neutrínovým teleskopom Bajkal GVD a prof. Pavol Balgavý s prednáškou na tému Od farmakológie až po fyziku: alkoholy, žubrienky, membrány, neutróny…. V priestoroch odborného pavilónu budú prebiehať tematicky zamerané pokusy, hry a súťaže.

Na Vašu účasť sa tešia žiaci a pedagógovia!

Multimediálna učebňa I KINO
Odborné prednášky
11:50 – 13:20 Stopárov sprievodca jadrovou fyzikou
Mgr. Matúš Balogh, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
16:00 – 17:00 Radón v životnom prostredí
doc. RNDr. Karol Holý, CSc., zástupca vedúceho katedry, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky UK Bratislava
17:00 – 18:00 Neutrínový teleskop „Baikal-GVD“
Mgr. Rastislav Dvornický, Ph.D., Joint Institute for Nuclear Research Dubna
18:00 – 19:00 Od farmakológie až po fyziku: alkoholy, žubrienky, membrány, neutróny…
prof. Pavol Balgavý, CSc., Farmaceutická fakulta UK Bratislava

 

Multimediálna učebňa II POSLUCHÁREŇ
« 16:00 – 20:00 Virtuálna realita Černobyl

Laboratórium FYZIKY

 • experimenty
 • detekcia rádioaktívnych minerálov v zemskej kôre
 • detekcia kozmického žiarenia – hmlová komora
 • druhy a vlastnosti rádioaktivity
 • « Ktoré potraviny vyžarujú rádioaktívne žiarenie?
 • demonštrácia lineárneho urýchľovača
 • demonštrácia kruhového urýchľovača

Experimentálne pracovisko

 • meranie osobnej ročnej dávky ožiarenia
 • radiačný monitoring a informovanie verejnosti
 • geofyzikálne mapy prirodzenej rádioaktivity územia virtuálne
 • laboratórium nukleárnych reakcií lekárske aplikácie rádionuklidov
 • inštitúty jadrového výskumu CERN a JINR

Priestory za odborným pavilónom

 • Chemická párty – diskotéka chemických prvkov
 • Chemické hry – bingo, double, osemsmerovky
 • Živé prvky – módna prehliadka masiek

Aj Vy môžete prísť v maske chemického prvku/zlúčeniny.

Priestory pod pergolou

 • Tajomné komnaty prvkov – učiteľské a žiacke pokusy s riešením úloh zameraných na chemické prvky

 

TELOCVIČŇA
16:00 – 20:00 mobilné planetárium

19:00 Photon Time Light Show UV – svetelná show


.
Toto je čítané

Ochotníci z Gbiel sa odprezentujú na súťažnej prehliadke v Trnave

V Trnave sa od piatka do nedele (22. 4.) koná súťažná prehliadka…

BM: Ustekana sobota