Ďalším strídžím dňom je deň Sv. Lucie. Vraj bola najväčšou zo všetkých bosoriek. Ale bolo tomu skutočne tak? Rozpovedzme si teda jej príbeh.

Lucia sa narodila koncom 3. storočia na Sicílii a pochádzala z bohatej rodiny kresťanských rodičov. Jej zbožná matka ju vodievala k hrobom mučeníkov, kde Lucia tajne zložila sľub, že ostane pannou a zasvätí svoj život službe Spasiteľovi. Keď ju chcela matka po otcovej smrti vydať, prosila Lucia o pomoc Boha a tiež svoju matku, aby jej umožnila splniť jej sľub. Nielenže rozdala svoje svadobné veno, ale spolu s matkou začali rozpredávať majetok, pomáhali chudobným, čo bolo v tom období viac ako nevhodné. Ohrdnutý ženích obžaloval Luciu z márnenia majetku. Hoci ju uväznili, odmietla sa vzdať viery. Preto ju neminula mučenícka smrť – 13. decembra jej kat prebodol hrdlo.

Od 5. storočia začala cirkev uctievať Luciu ako svätú. Bola patrónkou krajčírok, ale tiež poskytovala ochranu pred čarodejnicami. Ktovie, prečo sa to časom obrátilo a poplietlo, že sa ochrankyňa Lucia v predstavách ľudí zmenila na najväčšiu čarodejnicu. Preto sa po celé stáročia tradovalo, že v tento deň ožívajú démonické a magické bytosti.

Ako sa teda ľudia chránili pred čarodejnicami? Možností poznali naši svedkovia veľa – cesnak, dym z posvätených byliniek, snop slamy a hurhaj mali strigy a zlých duchov odohnať a zabrániť im, aby škodili ľuďom aj majetku. Tajomná Lucia, ktorá noc upíja, ale dňa nepridá, vie nielen počariť, postrašiť a uškodiť, ale pozná veľa tajomstiev, vrátane tých, kto sa bude komu dvoriť alebo ktorá deva sa za koho vydá. Pretože od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Na dvanásť papierikov si dievka napísala mená mládencov a každý deň jeden roztrhala. Ten, čo jej zostal, mal byť jej vyvolený. Taká istá obyčaj bola aj na Ondreja.

S dňom Lucie sa spájalo aj viacero zákazov – zakázané bolo priasť, ženám sa neprislúchalo chodiť po návštevách, pretože ich príchod do domu by zabránil šťastiu a prosperite domácnosti do ďalšieho obdobia. Na ochranu pred strigami slúžila tiež trojkráľová krieda, svätená voda. Verme, neverme, dlhé zimné večery boli i bez kníh, televízora a internetu dostatočne dobrodružné.


.

INAT Rezanie laserom