Hracia plocha, na ktorú získala Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch grant vo výške 4 500 EUR od Nadácie VÚB je už pripravená na užívanie.

Projekt s názvom “Poď sa hrať” a športovať vo štvrtom ročníku programu Komunitné granty Nadácie VÚB získal dostatočný počet hlasov, aby sa zaradil medzi 32 nápadov, ktoré získali finančnú podporu na realizáciu. „Cieľ projektu sa podarilo naplniť, a tak môžu žiaci školy, ale aj všetci milovníci aktívneho oddychu a športových aktivít využívať hraciu plochu v areáli základnej školy,“ hovorí Jana Mrázová, riaditeľka ZŠ Andreja Radlinského.

Súčasťou hracej plochy sú vertikálne športové prvky ako napríklad hrazda, detský basketbalový kôš, ping-pongový stôl, ruské kuželky a balančné lano. Betónová plocha je dotvorená hrami ako skákací panák, twister, šach, človeče nehnevaj sa a ďalšie.

„Pre deti sme vytvorili priestor, kde môžu naplno využiť svoju kreativitu, súťaživosť a aktívnym a zmysluplným spôsobom tráviť voľný čas,“ uzatvára riaditeľka.

Škola získala od Nadácie VÚB grant vo výške 4 500 EUR, finančnú spoluúčasť na projekte mala i obec Kúty a ZŠ Andreja Radlinského.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota