Veda a technika tvoria neoddeliteľnú súčasť moderného sveta. Prispievajú k hospodárskemu a spoločenskému pokroku, pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Príliš komplikované? Pre niekoho určite áno, preto sa Súkromná stredná odborná škola Via Humana rozhodla  zapojiť študentov odboru informatika a informačné systémy do Týždňa vedy a techniky, ktorý odštartoval 4. novembra  a trval až do 10. novembra 2019. Vieme, že si študenti najlepšie zapamätajú to, čo si môžu vyskúšať na vlastnej koži. A tak sme 5.11.2019 vyštartovali do Technického múzea do Viedne. V múzeu sme si vyskúšali riadenie jadrovej elektrárne, vyrábali sme elektrickú energiu, zistili sme, ako fungujú rôzne prístroje, ako sa vyvíjali a menili, overili sme si, či sa mestá správajú ekologicky… V televíznom štúdiu sme si mohli natočiť svoj vlastný vstup do televíznych novín v nemeckom jazyku a overiť si tak svoje jazykové znalosti. Naši informatici boli nadšení, získali nové vedomosti a veríme, že sa nám podarilo vzbudiť u nich záujem o štúdium vedy a techniky.

Technické múzeum ponúka veľké množstvo aktivít, no čas bežal príliš rýchlo na to, aby sme dokázali všetko vyskúšať. Nevadí, veď Viedeň nie je ďaleko. A možno o rok vyrazíme znovu na cestu poznávaniaJ

Viera Psotová


.

Lapková patrola