Slovenská správa ciest (SSC) reagovala na výhrady Trnavskej župy a v priebehu uplynulého týždňa upravila úseky štátnych ciest I. triedy – Radošovce, Popudinské Močidľany, Prietržka, okružná križovatka v Senici, úsek v Senici smerom do Jablonice tak, že počas nepriaznivého počasia bude možné realizovať úpravy ciest aj mechanickým odhŕňaním a nielen chemickým posypom, ako o tom informovala Polícia SR.

Pokiaľ by neboli realizované požadované stavebno-technické úpravy, Správa a údržba ciest TTSK by, z bezpečnostných dôvodov, mohla realizovať len ich chemickú údržbu. Použitie odhŕňacich zariadení by mohlo ohroziť bezpečnosť zamestnancov SÚC, samotnú techniku a ešte viac poškodiť cestnú komunikáciu.

Realizované úpravy zo strany SSC, zfrézovanie poškodených častí ciest, však môžu naďalej, v prípade nepriaznivého počasia a neprispôsobením jazdy stavu a povahe vozovky, predstavovať potencionálne nebezpečenstvo. V tzv. vyjazdených „koľajach“ sa môže zadržovať sneh alebo voda, ktoré môžu ohroziť vodičov. SÚC vynaloží maximálne úsilie, aby cesty boli pre vodičov v maximálnej možnej miere bezpečné.

Spomínané úseky ciest I. triedy sú v správe Slovenskej správy ciest a SÚC TTSK realizuje ich údržbu na základe zmluvy. SÚC niekoľkokrát a v časovom predstihu, pred zimnou sezónou, vyzývala SSC na úpravu veľmi zlého technického stavu, z dôvodu ktorého hrozí, že v zimnom období sa bude komplikovať ich údržba prostredníctvom mechanizmov.

Zlý stav štátnej cestnej infraštruktúry je dôsledkom veľkého investičného dlhu. Samosprávne kraje dlhodobo upozorňujú na havarijný stav ciest I. triedy, ktoré sú v správe SSC.  Je preto alarmujúce, že štát zlyhal pri verejnom obstarávaní, ktoré v objeme 50 mil. vyhlásil na ich rekonštrukcie tento rok.

Jozef Viskupič, trnavský župan


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota