Harmonický dátum 12.12. a chodníky pocukrované  prvým decembrovým snehom, to charakterizovalo  posledný tohtoročný literárny večer  Denisy Fulmekovej v malackej knižnici. Zhoršená dopravná situácia a nečakané ochorenie hosťa večera Dada Nagya, mierne narušili plynulý chod akcie, ale to boli naozaj len drobnosti. Diváci napriek počasiu dorazili v úctyhodnom počte a absentujúceho Dada Nagya dokonale zastúpila redaktorka Zuzana Šeršeňová, z vydavateľstva Slovart.

V predvianočnom rozhovore o vášnivom vzťahu ku knihám, pomalosti a plánoch do nového roka jej mal úspešne sekundovať Viktor Suchý, redaktor, editor, recenzent,  autor básnickej zbierky Básne o počasí. A zanietený lentológ. Lentológia  je vedný odbor  venovaný pomalosti, ktorej zmyslom je zastavenie sa v prúde života a vychutnávanie si všetkých krásnych vecí, ako je aj literatúra a umenie.

Denisa Fulmeková, jej hostia a hudobný hosť večera Ľubomír Muller, boli najskôr prizvaní, aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia zrekonštruovaného oddelenia pre dospelých. Pani Mária Knotková z knižnice Malacky hostí i divákov oboznámila s úspešným priebehom vynovenia interiéru a s rozšírením  fondu knižnice o  nové tituly.

So sektom alebo horúcim čajíkom v ruke potom spoločne symbolicky pokrstili vynovené oddelenie. Po príjemnom úvode sa všetci presunuli k Záhoráckemu kútu v detskom oddelení, diváci zaujali miesto a Literárny večer sa rozbehol už pod taktovkou Denisy Fulmekovej. Jej prvá otázka nasmerovala hostí k téme čítania a knižných klubov, aj keď ako podotkla ona sama nemá záľubu v plánovanom čítaní.

Naopak Zuzana Šeršeňová, inšpirovaná návštevou Veľkej Británie, založila vlastný BOOK club rovno doma v obývačke. S rovnako literárne angažovanými čitateľmi cibrili svoje schopnosti kultivovaného rozprávania o prečítanom diele. Ako dokonalá hostiteľka, pripravovala ku každej knihe i tematické pohostenie. Dnes už klub neprevádzkuje z dôvodu pracovnej vyťaženosti, ale sem tam si nájde čas na improvizované návštevy v iných BOOK cluboch.

Viktor Suchý, autor teórie pomalosti, ktorá bola aj témou jeho diplomovej práce na FFUK, uplatnil svoju čitateľskú vášeň a slabosť pre hromadenie kvalitných titulov v Kabinete pomalosti. Ako prezradil divákom, vášnivo gestikulujúc vo svojom farebnom veselom outfite, základom pre jeho klub boli tisíce titulov, ktoré zdedil po starom otcovi Jozefovi  Dudkovi Preto vzniknutý Kabinet pomalosti má v logu práve toto vtáča. Sídli v priestoroch Novej Cvernovky, okrem klubu pomalých čitateľov tu funguje aj klub autorov, burza kníh a rôzne literárne a kultúrne aktivity. Čítanie pre radosť z krásy textu a spomalenie stresového životného behu, je jedna vec, Zuzana Šeršeňová, redaktorka Slovartu, však číta povinne v práci. Na literatúru jej vo voľnom čase zostáva málo síl, týždenne jej v maily pristane 20 rukopisov, a ona v nich musí nájsť toho pravého autora alebo autorku, ako v prípade Sylvie Bystričanovej. Ak si predsa len nájde čas, sú to práve kuchárske knihy s príbehmi, a cestopisy, ktoré ju bavia najviac. Veľmi rada však knihy nakupuje , takisto Viktor Suchý zdieľa túto vášeň, so smiechom priznal, že má výhodu. Komíny kníh už nezapratávajú jeho byt, ale hromadí ich v Novej Cvernovke.  Príjemné rozprávanie sprevádzané klasickou hudbou, vďaka Ľubomírovi Mullerovi, sa rýchlo prelialo k poslednej otázke. Aké knihy by hostia odporučili divákom k nákupu pod vianočný stromček? Zuzana Šeršeňová by siahla po nie síce veselom, ale hlboko ľudskom námete titulu Niekde ku koncu, autorky Diane Athill z vydavateľstva Aspekt. Prevedie čitateľa obdobím starnutia  a vyrovnávania sa so smrteľnosťou, ovšem bez zbytočného sentimentu a veľmi pútavo. Viktor Suchý by zvolil  knihu Majster a Margaréta v preklade Jána Štrassera alebo vtipný titul Jozefa Kolejáka  Toto nie je kuchárska kniha. Poslednej otázke, ohľadne plánov v novom roku sa nevyhla ani hostiteľka večera  Denisa Fulmeková.

Úspešná autorka s úsmevom priznala, že uvažuje nad projektom o histórii malackej knižnice, dokončila detskú knihu a bude pracovať na novom texte na historickú tému. S plánmi na nový rok sa pochválil i Viktor Suchý, ktorého Kabinet pomalosti sa rýchlo rozvíja, vráti sa k vedeckej činnosti a písaniu poézie. Debatu uzavrela  Zuzana Šeršeňová spokojným konštatovaním, že jej vydavateľstvo Slovart stihlo všetky predvianočné termíny vydania nových kníh a v roku 2020 sa najviac teší na dielko šikovných animátorov, autorov  seriálu Websterovci, ktorí sa rozhodli pripraviť výtvarne pôsobivé dielko s pozitívnymi textami.

Posledný literárny večer roka 2019 bol príjemným predvianočným  rozlúčením s priaznivcami literatúry a čitateľmi knižnice z Malaciek a okolia, ktorí dúfajú, že i v budúcom roku sa všetci môžu tešiť na podobné stretnutia s Denisou Fulmekovou aj jej hosťami.

Katy Skrabak


.
Toto je čítané

Zmena financovania predprimárneho vzdelávania je pre členov ZMOS-u neprijateľná

Zmena financovania predprimárneho vzdelávania je pre členov Združenia miest a obcí Slovenska…

BM Záhada Vedy