Začiatkom roka už tradične prinášame informácie k demografickému vývoju v našom meste. Situácia za rok 2019 je priaznivá – narodilo sa 204 detí, z toho 106 chlapcov a 98 dievčat. Navždy nás opustilo 145 Malačanov, teda v meste reálne pribudlo 59 ľudí.

Silvestrovským dieťaťom roku 2019 v Malackách je Tamarka Osuská.

Pre porovnanie: v roku 2018 sa narodilo 223 detí, z toho 134 chlapcov a 89 dievčat, avšak zomrelo 173 ľudí, takže reálne pribudlo 50 obyvateľov.

Najčastejšie mená, ktoré dostali deti narodené v roku 2019, boli Matúš, Marek, Laura a Natália. S trvalým pobytom v Malackách sa v zahraničí narodili dvojčatá –chlapček a dievčatko, ktorým dali mená Liam a Abigail.

K 31. decembru 2019 mali Malacky 18758 obyvateľov, z toho bolo 9094 mužov a 9664 žien. Z mesta sa odsťahovalo 453 občanov a prisťahovalo sa 438 nových. Najstaršia Malačianka má 101 rokov.

V Malackách bolo v roku 2019 zapísaných 101 sobášov, z toho 74 uzavretých civilnou a 27 cirkevnou formou. Rozvodov bolo 39.

Ingrid Sochorová 


.

Osobnosti kraja BSK