Malackí zberači robia v Malackách už nejaký čas mimoriadne záslužnú prácu. Vo svojom voľnom čase sadia stromy, zbierajú odpadky, odstraňujú čierne skládky, pomáhajú pri celomestských podujatiach.

Foto: Veronika Hornikova Photography

Ich činnosť si všimli aj za hranicami nášho mesta. Ich vedúci Janko Kunštek získal dobrovoľnícku cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia. Slávnostné odovzdávanie ocenení občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum sa konalo 5. decembra na Medzinárodný deň dobrovoľníctva v Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave.  Srdečne blahoželáme!

-lp-


.

INAT Rezanie laserom