V priestore medzi Záhoráckou a Hviezdoslavovou sa začala výstavba polyfunkčnej budovy Severín, na ktorú nadviaže mestská podzemná garáž a nové pešie námestie. Ide o jeden z najväčších projektov tohto desaťročia v našom meste. V tejto súvislosti už je čiastočne obmedzené parkovanie na veľkom parkovisku pri hlavnej križovatke. Predpokladá sa, že zhruba o dva mesiace sa parkovisko úplne uzavrie.

Foto: I. Sochorová

Primátor Juraj Říha priznáva, že nastáva náročné obdobie: „Uvedomujeme si, že nás čakajú ťažké, ba dovolím si povedať, krušné tri roky. Projekt mestskej podzemnej garáže a pešieho námestia je jedným z pätice najväčších investícií tohto volebného obdobia. Nebude to jednoduché, pretože výstavba otestuje trpezlivosť nás všetkých. Nastanú aj určité dopravné obmedzenia, ktoré budú síce dočasné, avšak pomerne rozsiahle. Preto prosíme o pochopenie všetkých obyvateľov mesta.“

Keďže výstavba v centre Malaciek sa deje v úzkej súčinnosti mesta a investora, všetky kroky musia vzájomne časovo ladiť. Po vybudovaní skeletu Severína, ktorý sa očakáva ešte tento rok, sa stavebný ruch presunie na miesto súčasného parkoviska, kde vznikne mestská podzemná garáž. Jej kapacita je projektovaná na 60 parkovacích miest. Väčší rozsah, či už do šírky, alebo do hĺbky ešte aspoň jedného podlažia, možný nebol. Projekt má totiž dva zásadné limity: podzemná garáž je lemovaná cestou I. triedy a vo väčšej hĺbke sa nachádza podzemná voda.

Kvôli výstavbe sa uzavrie aj krátky úsek Hviezdoslavovej, kde sa bude stavať vjazd pre autá a bude sa prekladať aj kanalizácia. Súčasťou mestskej podzemnej garáže budú aj nové verejné toalety so samostatným vstupom.

Obavy, že by parkovacie miesta v budúcej mestskej garáži obsadili obyvatelia projektu Severín, sú zbytočné. Súkromný investor bude mať pre rezidentov vlastné podzemné parkovanie na svojom pozemku.

Keď bude mať podzemná garáž stropnú dosku, začne sa proces budovania nového pešieho námestia. Jeho výsledná podoba sa momentálne finalizuje (aj so zapracovaním pripomienok verejnosti) v ateliéri architektov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu – ide o uznávaných odborníkov a čerstvých držiteľov Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2019.

 

Kroky na zmiernenie dopravných obmedzení

Aby sa dopravné obmedzenia aspoň čiastočne zmiernili, mesto koná. Práve v týchto dňoch sa dokončuje rekonštrukcia pozdĺžneho parkovania na Bernolákovej ulici za mestským úradom. Úsek bude vďaka úprave šírky chodníka a cesty lepšie prejazdný.

Zvažuje sa tiež zmena jednosmerky, ktorá vedie od Korza ku kinu, do opačného smeru, t. j. autá by jazdili jednosmerne od kinu ku Korzu, kde by vychádzali na Záhorácku. Cieľom je posilnenie výjazdu z tejto zóny. Zmenu musí odsúhlasiť dopravný inšpektorát.

Tretím krokom na aspoň čiastočné zmiernenie očakávaných dopravných komplikácií bude presunutie parkovania zamestnancov mesta z centra za budovu starého mestského úradu na Radlinského ulici.

 

Pripravujú sa zmeny v parkovaní

Bez ohľadu na výstavbu v centre mesta sa pripravujú zmeny v parkovaní. Regulácia parkovania je totiž nevyhnutná nielen pre narastajúce množstvo áut v uliciach mesta, ale aj pre nerešpektovanie dopravných predpisov zo strany vodičov. Prvým krokom bude analýza parkovania kamiónov, potom bude nasledovať zmena režimu vyhradeného parkovania a časová regulácia parkovania, obzvlášť toho celodenného. Návrhy v tejto oblasti budú predložené mestskému zastupiteľstvu ešte v prvom polroku tohto roka.

V tejto súvislosti pripomíname, že od 1. decembra platia nové pravidlá jazdy a parkovania na chodníku. Novela zákona o cestnej premávke zakazuje jazdu po chodníku, ponecháva povinnosť nechať voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 metra a ustanovuje, že zaparkovať na chodníku sa môže iba na jeho okraji, priľahlom k ceste. Dôležité pravidlo: Pri zastavení alebo státí možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho iba v mieste zastavenia alebo státia, t. j. nemožno pritom prekonávať zábrany, ktoré chránia chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

 

Stavebný ruch sa rozšíri

Stavebný ruch nebude spojený iba so Severínom a s mestskou podzemnou garážou. Už onedlho sa začne očakávaná výstavba mestskej cyklotrasy. Jej hlavná vetva bude prechádzať od Družstevnej cez Záhorácku, hlavnú križovatku až po železničnú stanicu.

Súčasťou budovania cyklotrasy bude aj úprava hlavnej križovatky. Hlavnou zmenou bude posun odbočovacieho ramena smerujúceho zo Záhoráckej na Štefánikovu, kde sa zmenší ostrovček. Okrem toho sa budú upravovať aj ostatné ostrovčeky s cieľom odstrániť ich bariérovosť. Priestor hlavnej križovatky bude dôležitým budom budúcej cyklotrasy, pretože sa v nej bude spájať hlavná trasa s vetvou zo Sasinkovej. Stavebné práce v tejto zóne sa plánujú tak, aby sa ich hlavná časť uskutočnila počas letných prázdnin.

Hlavná cyklotrasa už mala byť hotová v minulom roku, avšak do projektu sa dopĺňala zeleň na Radlinského ulici, čím sa celý proces posudzovania zo strany riadiaceho eurofondového orgánu natiahol. Medzitým Slovenský plynárenský podnik oznámil zámer výmeny plynovodov na Radlinského ulici. Prednosť teda dostanú plynári a po ich prácach sa začne v tejto lokalite stavať cyklotrasa. „Som presvedčený, že všetko zvládneme a budeme mať opäť o kus krajší verejný priestor,“ dodáva primátor mesta.

Ľubica Pilzová


.

INAT Rezanie laserom