Požiar (22.1.), ktorý vypukol v rodinom dome v Prietrži, zachvátil celú strechu a dom, a aj keď hasiči prišli na miesto behom pár minút, požiar narobil takú škodu, ktorá pripravila túto rodinu o strechu nad hlavou.

Následkom požiaru domu v Prietržke vznikla majiteľom priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 70 000 €, Foto: Facebook Hasiči Holíč

Obec Prietržka touto cestou vyhlasuje zbierku pre rodinu postihnutú týmto požiarom. Kto má záujem finančne pomôcť, môžete zaslať peniaze bankovým prevodom na účet zriadený obcou len pre danú situáciu – IBAN: SK16 5600 0000 0026 0042 4009variabilný symbol 20200122, konštantný symbol 0308, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Prietržka, o čom Vám bude vystavený doklad. Účet v banke, ako aj pokladňa na daný účel, budú otvorené do 29.2.2020 vrátane. Preto prosíme všetkých, ktorí sa chcú podieľať na finančnej pomoci, aby tak urobili do uvedeného dátumu.

Za každý akýkoľvek finančný príspevok Vám úprimne a z celého srdca, v mene svojom, ale aj v mene rodiny postihnutej požiarom, ďakujem.

Peter Flamík, starosta obce Prietržka


Dňa 22. januára 2020 krátko pred 13:00 bol ohlásený požiar rodinného dvojdomu v obci Prietržka, okres Skalica. Následkom požiaru vznikla majiteľom priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 70 000 €. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
HaZZ Trnava


.

Lapková patrola