Mesto Senica vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia centrum voľného času (CVČ). Informovala o tom oficiálna webová stránka mesta.

foto: FB Senica Info

Súčasný riaditeľ CVČ Martin Dudáš bol úspešný vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa mestského kultúrneho strediska. Kandidáti musia okrem požadovaných dokladov, splnenia kvalifikačných a osobitných predpokladov predložiť aj návrh koncepcie rozvoja centra voľného času. Mesto ponúka základnú tarifnú mzdu v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania.

Žiadosti s potrebnými podkladmi musia záujemcovia predložiť do 28. februára a predpokladaný termín nástupu do funkcie je 1. apríla. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú oslovení, aby sa zúčastnili výberového konania.


.

Osobnosti kraja BSK