Senica hľadá riaditeľa CVČ

Mesto Senica vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia…

Fasádne štúdio J.S. – jún 2020