Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici schválili na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí v stredu rozpočet mesta na rok 2020.

Foto: Facebook Anna Mierna

Poslanci ešte na svojom zasadnutí v decembri 2019 neschválili navrhnutý rozpočet, keď zaň hlasovali iba piati poslanci. Do roku 2020 tak mesto vstúpilo v rozpočtovom provizóriu. “Do prepracovaného rozpočtu sme zapracovali 150.000 eur na splátky za cyklotrasy, v rozpočte je plánovaný takisto prebytok vo výške 730.000 eur, ktorý bude čiastočne použitý na vykrytie straty mestskej spoločnosti Správa mestského majetku. V rozpočte nie je počítané s novým úverom,” uviedla primátorka mesta Anna Mierna.

“Bolo povedané, že splácame resty z minulosti. Treba povedať korektne, že tieto resty som zdedil už aj ja, všetky pochádzajú z rokov 2010 až 2014. Ten, kto za ne môže, už nie je medzi nami,” informoval poslanec a bývalý primátor mesta v rokoch 2015 až 2019 Ľudovít Barát.

Oproti pôvodnému návrhu prišlo v rozpočte k jednej zmene. Poslanec Martin Kojš podal pozmeňovací návrh, keď sumu 60.000 eur, plánovanú na opravu chodníkov v meste, navrhol presunúť na opravu telocvične na Základnej škole Strážnická. Poslanci rozpočet aj s pozmeňovacím návrhom schválili 15 hlasmi, keď sa jeden poslanec zdržal hlasovania.


.

3D filamenty 2023