Prechádzajúci okolo Dérerky si možno všimli, že výstavba novej telocvične sa akoby „vrátila v čase“. Čo to znamená?

V dôsledku ľudskej chyby (nesprávne zašalovanie a podstojkovanie) sa stavba pri liatí betónu pohla. Statik síce potvrdil, že stabilita nebola narušená, avšak primátor vzhľadom na zodpovednosť a bezpečnosť žiakov trval na kompletnom zbúraní a novom postavení časti stavby.  Dodávateľ prác tak urobil a výstavba už medzitým opäť pokračuje. Treba zdôrazniť, že telocvičňu v ZŠ Dr. J. Dérera stavia renomovaná firma, ktorá má na takéto situácie poistku. Mesto teda nemusí opakované práce platiť.

-lp-/-otano-


.

BM: Ustekana sobota