Krízový štáb BSK zasadal v piatok (28.2.) a prijal viaceré bezpečnostné preventívne opatrenia, ktoré by mali znížiť riziko prenosu Koronavírusu v zariadeniach patriacich pod župu a rovnako tak aj v prímestských spojoch. Trnavský samosprávny kraj vytvoril mimoriadnu pracovnú skupinu, ktorá pripravuje riešenia pre prípad možného výskytu koronavíru. Zasadnutie sa uskutoční v utorok (3.3.) na Úrade TTSK.

Ilustračné foto 123rf.com

„Všetky naše opatrenia majú v tejto chvíli len odporúčací charakter. Nechceme šíriť paniku, no prevencia je na mieste. Už dnes pristupuje bratislavská župa k zdvojnásobeniu počtu dezinfikovaných autobusov, ktoré jazdia na prímestských linkách. Upovedomili sme všetkých riaditeľov našich zariadení, či už stredných škôl, zariadení sociálnych služieb alebo divadiel, aby zvýšili hygienické opatrenia. Takisto apelujeme na dodržiavanie inkubačnej doby pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom vírusu. Všetci dnes musíme zodpovedne zvažovať riziká ciest do zahraničia,“ zhrnul preventívne opatrenia bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj dnes odporučil všetkým svojím zariadeniam zvýšiť bezpečnostné opatrenia v súvislosti s Koronavírusom. V školách pribudnú dezinfekčné prostriedky, rovnako tak budú zvýšené preventívne hygienické opatrenia aj v zariadeniach sociálnych služieb. V nich navyše kraj odporučil riaditeľom zvážiť úpravu návštevných hodín. Rovnaké upovedomenie dostali aj riaditelia divadiel, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

„Bratislavský kraj spoločne s dopravcom Slovak Lines od dnešného dňa zvyšuje početnosť dezinfekcie prímestských autobusov. V tejto chvíli je vydezinfikovaných 130 autobusov vrátane klimatizácie a kúrenia. Madlá v spojoch sú potiahnuté špeciálnym polymérom, ktorý neutralizuje vírusy a baktérie. Dôkladná dezinfekcia trvá až 6 hodín a z bežne vyčistených dvoch autobusov denne, zvyšujeme kapacity na 5 dôkladne vydezinfikovaných autobusov denne,“ predstavil už dnes platné preventívne opatrenia župan Juraj Droba.

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja necháva účasť na plánovaných hromadných aktivitách na zvážení riaditeľov škôl, divadiel aj zariadení sociálnych služieb.

„Koronavírus môže byť diagnostikovaný aj u nás, takže je dôležité, aby sme boli na túto hrozbu pripravení, a najmä aby všetky inštitúcie postupovali koordinovane a mali dostatok informácií,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Opatrenia Trnavskej župy sa budú týkať aj informovanosti jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, teda najmä stredných škôl, zariadení sociálnej starostlivosti, múzeí, galérií, či piešťanského letiska. „Inštitúcie dostanú aj informačné letáky, ktoré budú rozširovať osvetu v oblasti základnej hygieny, pretože prevencia je v tomto prípade mimoriadne dôležitá. Tiež plánujeme intenzívnejšiu komunikáciu aj s primátormi a starostami miest a obcí, keďže tie sú zriaďovateľmi materských a základných škôl,“ doplnil J. Viskupič.


.

Je ok, ak nie si ok BSK