Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uskutočnil obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Skalici.

foto: FB Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica – oficiálna

Projektová dokumentácia sa týka prípravy modernizácie učební na praktické vyučovanie. “V tejto súvislosti je potrebné navrhnúť stavebné úpravy, ktoré zahŕňajú rekonštrukciu podláh vo vybraných učebniach odborného výcviku, bezbariérový vstup do budovy školy, ako aj bezbariérovosť celého objektu,” uviedol pre TASR riaditeľ odboru stratégií a projektov TTSK Miroslav Knap. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj zameranie skutočného stavu inžinierskych sietí.

Modernizácia bude financovaná z európskych fondov. “A to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, so spolufinancovaním TTSK. V rámci obstarávania boli doručené tri cenové ponuky. Celý proces verejného obstarávania ešte nebol ukončený, takže z tohto dôvodu nie je možné zverejňovať bližšie informácie o uchádzačoch,” doplnil Knap.

Ako ďalej doplnil, proces začatia opravy závisí od viacerých faktorov. “Či už od schválenia finančných prostriedkov, výberu realizátora opravy, kontroly riadiaceho orgánu a podobne. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na druhú polovicu roka 2020,” dodal riaditeľ odboru stratégií a projektov.


.

Je ok, ak nie si ok BSK