Prinášame informácie o úradoch a inštitúciách v Malackách, zbere odpadov a pohrebov v nasledujúcom období.

Ilustračná foto: Malacky.sk

Koronavírus mení pohreby
Pohrebné obrady sa konajú v kruhu najbližších príbuzných, s maximálnym počtom 15 ľudí, pričom všetci prítomní musia mať rúška a jednorazové rukavice. Posledné rozlúčky prebiehajú zväčša priamo pri hrobovom mieste. Pri kondolovaní sa odporúča nepodávať ruky.

Pohrebné služby fungujú nonstop cez telefón. V prevádzke môžu byť prítomní naraz maximálne dvaja ľudia, ktorí pohreb vybavujú, v rúšku a v rukaviciach. Kvety, vence a ostatné záležitosti zabezpečujú pohrebné služby v normálnom režime.

 

Ako funguje zber odpadov?

 • oba zberné dvory (Partizánska, Hlboká) sú zatvorené
 • veľkoobjemový zber odpadu je zrušený
 • zber komunálneho a triedeného odpadu pokračuje podľa harmonogramu

 

Nevstupujte na detské ihriská
Všetky detské ihriská na území mesta sú zatvorené. Je to súčasť preventívnych opatrení, pretože ide o miesta, kde sa bežne pohybuje veľa detí a rodičov. Podľa najnovších virologických štúdií nový koronavírus prežije na nehrdzavejúcej oceli a plaste 2 – 3 dni.

 

Úrady a inštitúcie v Malackách

Okresný úrad, Záhorácka 2942/60A

 • klientske centrum 8.00 – 11.00 h
 • www.minv.sk, časť MIESTNA ŠTÁTNA SPRÁVA

Sociálna poisťovňa, Bernolákova 5188/1A

 • osobné návštevy zrušené
 • kontakt iba telefonicky, mailom alebo poštou
 • www.socpoist.sk

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Zámocká 5

 • vybavovanie dokladov, zbraní a dopravných evidencií
 • dopravný inšpektorát
 • 8.00 – 11.00 h

 

Daňový úrad, Záhorácka 5249/17

 

Okresný súd, Mierové námestie 10

 • podateľňa 8.00 – 12.00 h
 • informačné centrum 8.00 – 14.30 h (pondelok – štvrtok),  8.00 – 12.00 h (piatok)
 • www.justice.gov.sk

 

Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A

Matrika až do odvolania nevykonáva osvedčovanie podpisov a listín.  Pohyb klientov po budove je obmedzený. Jednotlivé oddelenia pracujú v normálnom režime, avšak prosíme ich kontaktovať telefonicky alebo mailom.

Mestský úrad Malacky, spojovateľ – informátor:
034 / 79 66 100

Klientske centrum:
alena.kmecova@malacky.sk 

Stavebné činnosti, životné prostredie:
adriana.novotna@malacky.sk

Investičné činnosti:
milan.ondrovic@malacky.sk

Ekonomické záležitosti (dane a poplatky):
katarina.orgonova@malacky.sk 

Právne záležitosti:
lenka.parakova@malacky.sk

Hlavná kontrolórka:
petra.kozuchova@malacky.sk

Médiá:
media@malacky.sk 

Komunálne služby (údržba, čistota mesta, komunálny odpad):
tekos@tekosmalacky.sk 


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov