ŠTK Oblastného futbalového zväzu Senica rozhodlo vo štvrtok (26.3.) elektronickým hlasovaním o zrušení súťaží súťaží ObFZ Senica dospelých (okrem finále Sportika cupu), dorastu, žiakov a prípraviek v súťažnom ročníku 2019/2020.

Ilustračné foto 123rf.com
  • Výsledky doteraz odohraných majstrovských stretnutí sa anulujú /okrem Sportika cupu/.
  • Pre prípravu pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 platí zásada, že z aktuálneho súťažného ročníka 2019/2020 nikto nepostúpi ani nezostúpi.
  • Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvedených zásad (a,b,c).
  • ŠTK ObFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže, v ktorej hralo v súťažnom ročníku 2019/2020, bude postupovať v zmysle platnej smernice.

Z odôvodnenia:

  • „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jeseň – jar.“ Toto nebude možné dodržať, preto musí prísť k anulovaniu doterajších výsledkov.
  • V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto sa neuskutoční žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v ročníku 2019/2020.
  • Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dosah na ekonomiku, služby atď. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal, nebude to skôr ako v máji a júni.
  • Jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, preto sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.

.

Labková patrola