Seniori, ubytovaní v Mestskom centre sociálnych služieb v Malackách (MsCSS), sú v poriadku. Túto informáciu poskytla riaditeľka MsCSS Melánia Dujsíková. Zariadenie zatvorili pred dvoma týždňami, v piatok 6. marca po tom, ako manželovi jednej zo zamestnankýň potvrdili koronavírus. O niekoľko hodín neskôr sa infekcia potvrdila aj u zamestnankyne.

 

Centrum ihneď v piatok 6. marca obmedzilo svoju prevádzku a poskytovanie služieb, niektoré pracovníčky išli do karantény, zrušil sa rozvoz obedov do domácností. Priamo v zariadení zostalo 38 ubytovaných klientov, ktorí dostávajú všetku potrebnú starostlivosť.  Zdržiavajú sa v budove alebo na dvore centra. Návštevy sú stále zakázané. „Mestské centrum sociálnych služieb je zatvorené z dôvodu ochrany ubytovaných klientov, nie preto, že by sa tu nachádzal niekto s infekciou,“ zdôraznila M. Dujsíková, ktorá s niektorými kolegyňami vrátila po preventívnej karanténe do práce.  Prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová jej odovzdala rúška pre seniorov ubytovaných v centre a tiež pre odkázaných ľudí, ktorí bývajú mimo zariadenia.

Zatiaľ stále nefunguje sociálny taxík, denný stacionár ani požičiavanie pomôcok. S klientmi stacionára, čiže so seniormi, ktorí denne na určitý čas prichádzali do centra, je v kontakte sociálna pracovníčka. V prípade potreby im vie MsCSS pomôcť s nákupom či dezinfekciou.

Centrum chce postupne obnoviť rozvoz obedov mimo zariadenia.  Závisí to od personálnych možností MsCSS a zásobovania kuchyne potravinami. Riaditeľka ubezpečuje,  že urobia všetko pre to, aby mohli opäť poskytovať obedy klientom, ktorí žijú v domácnostiach. Nebude to rýchle ani jednoduché, preto prosíme o trpezlivosť.

Ilustračné foto: Malacky.sk

Rúška pre seniorov, policajtov a mestské organizácie

 Mesto zabezpečilo výrobu troch tisíc kusov dvojvrstvových látkových rúšok pre malackých seniorov. Ako prví ich dostanú naši spoluobyvatelia vo vyššom veku, ktorí sú odkázaní na sociálne služby mesta.

Mestský úrad tiež zabezpečil a vybavil rúškami aj organizácie, bez ktorých by v súčasnej situácii nemohlo mesto fungovať – Tekos, Mestské centrum sociálnych služieb, mestský úrad. V prípade, že sa obnoví činnosť ďalších mestských organizácií a škôl, je pripravených ďalších 500 rúšok. Okrem toho, 100 špeciálnych rúšok je zabezpečených pre mestskú políciu.

Ilustračné foto: Malacky.sk

Pomoc pre najslabších

Vnímame situáciu sociálne slabších a zraniteľných obyvateľov mesta. Mesto pre nich pripravilo a rozdalo balíčky mimoriadnej materiálnej pomoci s hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami. Súčasťou balíčka je aj leták so základnými informáciami (ako sa chrániť, čo je karanténa, dôležité telefónne čísla). Táto pomoc je adresná pre zdravotne postihnutých, matky s deťmi, odkázaných seniorov, ľudí bez domova a marginalizované rómske komunity. Ide spolu o 124 ľudí.

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

BM Záhada Vedy