Primátor Malaciek Juraj Říha sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Petra Cmoreja. Ten vo svojom verejnom blogu, uverejnenom v celoštátnych médiách, spochybňuje spôsob a okolnosti, za ktorých v januári tohto roka vláda SR schválila účelovú dotáciu 1,5 milióna € na výstavbu novej športovej arény v Malackách.

Primátor mesta Juraj Říha

Zároveň uvádza, že požiada vládu o zrušenie dotácie. „Sú to klamstvá a nepravdivé tvrdenia proti mestu a mojej osobe. Považujem za hanebné, že vysoký predstaviteľ politickej strany Sloboda a Solidarita si neoverí skutočnosti a nekontaktuje nás, ale hrubým spôsobom zaútočí proti najväčšiemu projektu Šport aréne Malacky s celookresným významom,“ uviedol primátor Malaciek.

 

Poslanec NR SR P. Cmorej vo zverejnených textoch uvádza: Nemohol som prehliadnuť ďalšiu malú zlodejinu predošlej Smeráckej vlády, ktorú som našiel. A obzvlášť mi vadí, keď takáto „akcia“ nemá ani len primerané odôvodnenie a pri bližšom pohľade z toho smrdí tunel.“ Pritom prijímateľom dotácie je mestská spoločnosť Šport aréna Malacky, s. r. o., ktorej konateľom je Ing. Dušan Rusňák, bývalý okresný predseda a súčasný člen rovnakej politickej strany Sloboda a Solidarita.

 

TVRDENIE P. CMOREJA: K projektu výstavby športového tréningového komplexu za 6 miliónov € nebola vláde ani mestským poslancom predložená štúdia vykonateľnosti ani cost benefit analýza.

FAKTY: Analýzu nákladov a výnosov poslanci Mestského zastupiteľstva Malacky prerokovali v rámci predloženého materiálu. Pripravil ju už spomínaný Dušan Rusňák.

 

TVRDENIE P. CMOREJA: Mesto ani len nevlastní pozemok, na ktorom chce projekt realizovať.

FAKTY: Mesto zabezpečilo a financovalo kúpu pozemku prostredníctvom mestskej spoločnosti  Šport aréna Malacky, s. r. o., ktorá je aj vlastníkom pozemku pre novú arénu s rozlohou 9300 m2. Samotný projekt je už v územnom konaní. Takto to mesto Malacky deklarovalo v materiáli, ktorý bol predložený členom vlády SR na prerokovanie.

 

TVRDENIE P. CMOREJA: Mesto nemá ani chýbajúcich 4,5 milióna €. Ak by mesto Malacky realizovalo projekt pomocou úveru 3 milióny €, ako predpokladá materiál predložený vláde, mesto by sa dostalo na hranicu zákonnej dlhovej brzdy.

FAKTY: Mesto má už úver nielen schválený, ale aj načerpaný, ako to deklarovalo v žiadosti a uviedlo v materiáli pre členov vlády SR. Zadĺženosť mesta Malacky bola k 31. 12. 2019 vo výške 36,49%, aj vrátane už načerpaného úveru. V tejto súvislosti pripomíname pánovi Cmorejovi, ktorý sa označuje za „ekonomického experta“, že najvyššia povolená zákonná hranica zadĺženosti je 60%.

 

 

TVRDENIE P. CMOREJA: Aj preto bol projekt minulým zastupiteľstvom mesta odmietnutý ako drahý a nepotrebný.

FAKTY:  Vtedajšie mestské zastupiteľstvo nemohlo odmietnuť tento projekt, keďže ho nemalo ani na stole. Ide o dva rozdielne projekty. Poslanec NR SR P. Cmorej si nenaštudoval, že vtedajšie mestské zastupiteľstvo rokovalo o návrhu súkromného investora (tretej osoby) v podobe samostatne stojacej hokejovej haly pri jednej zo základných škôl v meste. Terajšie mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo pre vlastnú investíciu v podobe veľkej hokejovej haly spojenej s multifunkčnou športovou halou, prevádzkovanou vo vlastnej réžii.

 

TVRDENIE P. CMOREJA: Mesto už totiž má veľkú multifunkčnú športovú halu Malina, rekonštruovanú v roku 2017, čo sa pri veľkosti mesta 18 tisíc obyvateľov javí ako postačujúce.

FAKTY: Športová verejnosť sa novej haly dožaduje už roky, čo potvrdil v reakcii aj samotný prezident hádzanárskeho oddielu TJ Strojár Malacky Dušan Frýbert slovami: „Som Malačan a okrem toho sa celý svoj život venujem športu v meste ako amatérsky funkcionár a športovec. Problematiku poznám detailne a niekoľko rokov spolu s kolegami z klubu ju riešime a snažíme sa o rozvoj hádzanej nielen v meste. Druhá športová hala s parametrami pre najvyššie súťaže (nielen v hádzanej) je viac ako potrebná minimálne 10 rokov. O zimnom štadióne Malačania snívajú od dôb socializmu.“

Primátor Malaciek podáva na P. Cmoreja pre verejne prezentované obvinenia a skutkové tvrdenia trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR. „Poslanec zrejme nikdy nebol v Malackách. Musel by totiž vedieť, že v celom okrese Malacky nie je žiadna hokejová hala a ide o dlhodobé prianie verejnosti. V plnej nahote vidíme spôsoby práce člena najvyššieho zastupiteľského orgánu tohto štátu v tejto ťažkej krízovej situácii. Ten namiesto riešenia celoštátnych problémov útočí na samosprávu a je ochotný kvôli vlastnej prezentácii poškodiť niekoľkoročnú prácu mnohých zamestnancov, poslancov, športových funkcionárov a samotného spolustraníckeho kolegu Dušana Rusňáka. Toho de facto verejne obvinil z trestného činu subvenčného podvodu. Od pána Cmoreja a vedenia politickej strany Sloboda a Solidarita budem preto žiadať ospravedlnenie mestu Malacky, jeho obyvateľom a členom športových klubov v meste,“ doplnil J. Říha. Na poslanca NR SR P. Cmoreja verejne reagoval aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý je zároveň jeho spolustraníckym kolegom: „Ako župan Bratislavského kraja zvolený za SaS len konštatujem, že spolupráca s primátorom Malaciek Jurajom Říhom je vynikajúca a za dva roky sa nám spolu podarilo urobiť veľa dobrých vecí pre Malacky aj celý región Záhoria. Zvyšok je stranícka politika, nad ktorou aj sám niekedy iba neveriacky krútim hlavou.“

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024