Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, ktorú si nikto z nás ešte pred pár mesiacmi nevedel predstaviť.

ilustračné foto

Aj pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR boli nútení prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šíriaceho sa vírusu COVID-19 a osobné stretnutia s občanmi a spolupracovníkmi presunúť do „on-line sveta“. Keďže v súčasnosti takmer celá krajina funguje na internetovej komunikácii, snažíme sa prostredníctvom mladšej generácie osloviť tú staršiu.

Napriek ťažkej životnej situácii sa nájdu ľudia, ktorí sa snažia svojím nekalým konaním zneužiť dôveru poctivého človeka. Týka sa to predovšetkým cieľovej skupiny SENIORI, avšak obeťou podvodníkov sa môže stať každý z nás. Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v terajšom krízovom režime sme sa rozhodli pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

Leták bol pracovníkmi informačných kancelárií pre obete trestných činov elektronicky odoslaný všetkým spolupracujúcim subjektom, ktoré boli zároveň požiadané o ďalšiu distribúciu najviac dotknutej časti obyvateľstva. Pomoc je v tomto prípade vítaná akoukoľvek formou – či už ide o uverejnenie na webovej stránke/sociálnej sieti (obce/mesta/seniorskej organizácie atď.), vyvesenie na oznamovaciu tabuľu na úradoch alebo vhodenie do poštovej schránky osamelo žijúcim ľuďom.

Za akékoľvek šírenie obsahu letáku vám ďakujeme!

Leták na stiahnutie (PDF)


.

BM: Festival Záhrad