Popoludní dňa 7. apríla 1945 prelomili vojská Červenej armády za silnej mínometnej paľby obranu na okraji mesta Senica a v smere od Surovín vnikli do ulíc nášho mesta. Spomedzi všetkých miest vtedajšieho okresu utrpela Senica najväčšie vojnové škody.

V utorok (7.4.) sa pri soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia v Senici uskutočnila pietna spomienka spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Senica od fašizmu.

Tichá spomienka sa začala pietnym aktom kladenia vencov k soche Víťazstvo. Udatným hrdinom postupne položili veniec a vyjadrili vďaku primátor mesta Senica Martin Džačovský, predseda Okresného úradu Senica Vladimír Kocourek, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman, tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová a ďalší predstavitelia občianskych združení, politických strán a hnutí. Prítomným sa následne prihovoril primátor mesta Senica Martin Džačovský, ktorý vo svojom príhovore priblížil udalosti obdobia posledných dní druhej svetovej vojny vedúce k oslobodeniu mesta Senica od fašizmu, vyzdvihol hrdinstvo priamych účastníkov bojov i našich predkov a prejavil im úprimnú úctu a vďaku.

Program spomienky pokračoval presunutím sa pietneho zhromaždenia na neďaleký cintorín v Senici k pamätníku padlým vojakom. Po pietnom akte kladenia vencov k pamätníku padlým vojakom predstaviteľmi mesta, samosprávy, občianskych združení, politických strán a hnutí sa po krátkej tichej spomienke primátor mesta Senica poďakoval prítomným za uctenie si pamiatky bojujúcich i padlých vojakov a vyjadrenie im úprimnej vďaky aj na tomto pietnom mieste.

Pietna spomienka sa historicky po prvýkrát od skončenia druhej svetovej vojny uskutočnila z dôvodu prebiehajúcej pandémie koronavírusu a s ňou spojených bezpečnostných opatrení za účasti len obmedzeného počtu ľudí, bez prítomnosti verejnosti. Aj táto skutočnosť nám čiastočne pripomenula útrapy, ktoré naši predkovia zažívali počas vojny.

Prítomní predstavitelia svojou účasťou vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred nepriateľskými vojskami.

Miroslav Koprla
Záhorské osvetové stredisko Senica


.
Toto je čítané

Záhorská knižnica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského

Záhorská knižnica Senica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2024. Celoslovenská…

20 rokov