V pondelok (6.4.) sa začali práce na výstavbe novej cyklotrasy Holíč – Kopčany. Informovalo o tom mesto Holíč na facebookovej stránke.

foto FB mesta Holíč

Jej účelom je prepojenie Holíčskeho zámku s kostolom sv. Margity Antiochijskej s napojením na lávku cez rieku Moravu pri Kopčanoch do Mikulčíc.

Výstavba je financovaná z operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

V súvislosti s budovaním cyklotrasy sa vykonáva archeologický výskum. Podľa harmonogramu by mal cyklistický chodník začať slúžiť verejnosti v priebehu budúceho roka.


.

INAT Rezanie laserom