Sumarizácia opatrení Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a informácia o finančných dosahoch a vplyve pandémie na ekonomiku a rozvoj TTSK, boli súčasťou stredajšieho zasadnutia zastupiteľstva TTSK.

Poslanci v rámci opatrení schválili návrh neudeliť dotáciu žiadnemu zo žiadateľov z občianskeho sektora i z obcí, ktorí sa prihlásili v rámci výziev TTSK v tomto roku.

Zastupiteľstvo bolo v TTSK i na Slovensku historicky prvé, ktoré sa uskutočnilo formou videokonferencie. Poslanci rokovali o programe, pôvodne vyhlásenom pre zasadnutie v polovici marca, ktoré sa však pre koronakrízu neuskutočnilo. Okrem stopky pre dotácie odsúhlasili, aby mal participatívny rozpočet kraja dvojročný cyklus s pokračovaním v roku 2021 a zároveň, aby sa na jeseň posunulo schvaľovanie rozdelenia prostriedkov v rámci dotácií regionálneho rozvoja. Takto nakumulované prostriedky vo výške zhruba 500.000 eur chce TTSK podľa vyjadrenia predsedu Jozefa Viskupiča použiť pre pomáhajúce neziskové organizácie, obce, mestá, dobrovoľné hasičské zbory, zdravotníkov a ďalších v boji proti ochoreniu COVID-19.


.

Osobnosti kraja BSK