Od polovice apríla je uzavreté parkovisko v centre Malaciek pri budove mestského úradu. Dôvodom sú pokračujúce stavebné práce a začiatok budovania nájazdovej rampy do budúcej mestskej podzemnej garáže.

Počas trvania prác sa nedá do Hviezdoslavovej ulice odbočiť z hlavnej cesty, t. j. z Ulice gen. M. R. Štefánika. Vjazd do Hviezdoslavovej je možný cez Bernolákovu, Ferdiša Kostku, Cestu mládeže alebo Koziu. Úsek Hviezdoslavovej od Ulice gen. M. R. Štefánika po Bernolákovu je neprejazdný.

Mesto Malacky ďakuje verejnosti za pochopenie a trpezlivosť pri obmedzeniach, ktoré výstavba v centre mesta prináša.

-lp-/-otano-


ZeZáhorá višne