Hoci sa v súvislosti s aktuálnymi obmedzeniami očakávalo spomalenie tempa pri mestských projektoch v Malackách ich výstavba pokračuje.

Nová telocvičňa pri Základnej škole Dr. J. Dérera už stojí, robotníci momentálne pracujú vo vnútorných priestoroch (elektrina, voda, vzduchotechnika atď). Pokračuje sa aj v rozširovaní Materskej školy na Záhoráckej ulici. Nová trieda s kapacitou 20 detí vzniká na mieste starých šatní základnej školy.

Mesto tiež pripravuje rekonštrukciu Ulice Jozefa Kubinu. Tá by sa mala začať po tom, čo sa skončí budovanie vodovodu a kanalizácie.


.

Osobnosti kraja BSK