Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách rokovali o liste, ktorý v januári tohto roka dostal mestský úrad pod názvom Petícia obyvateľov mesta Malacky  a jeho okolia zastupiteľstvu mesta proti zrušeniu prevádzok podnikateľov, 12+7 parkovacích miest a umiestneniu predražených cykloprístreškov na Nádražnej ulici.

Petitienti sa v ňom domáhajú obnovenia nájomných zmlúv na stánky na Nádražnej, ktoré prevádzkovateľom vypovedal majiteľ pozemkov, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Mesto s nimi nemá uzatvorené žiadne nájomné zmluvy. Petíciu podpísalo 271 obyvateľov s trvalým pobytom v Malackách a 339 obyvateľov s trvalým pobytom mimo Malaciek.

V súvislosti s pripravovanou modernizáciou trate Devínska Nová Ves – Kúty sa budú upravovať aj nástupištia. Železnice si preto pripravujú uvoľnenie vlastných pozemkov – tých, kde momentálne stoja stánky – pre obsluhu budúceho veľkého staveniska. Neskôr tam plánujú nový peší podchod k nástupištiam.

 

Plánované cykloparkovisko
Mesto v tejto lokalite uvažuje o vybudovaní moderného cykloparkoviska, tzv. Bike&Ride parku. Ako povedal primátor Juraj Říha, radnica, tak reagovala na opakované sťažnosti obyvateľov na tento zanedbaný a nedôstojný priestor.  „Zatiaľ však ide iba o pracovný návrh a jeho prípadná realizácia bude koordinovaná so železnicami,“ zdôraznil primátor a doplnil: Projekt Bike&Ride parku vnímame ako pokračovanie spolupráce so železnicami s cieľom revitalizovať prostredníctvom eurofondov ďalšiu časť Nádražnej ulice. Doteraz bol takto postavený prestupný terminál a zrekonštruovaná Nádražná ulica.“

Stánkari sa vo svojej petícii postavili aj proti novému záchytnému parkovisku. „Neviem, čo si mám o tom myslieť. Boli to práve tí istí podnikatelia, ktorí ma pred časom žiadali o vyriešenie situácie, keď ľudia odstavujú svoje autá na Nádražnej ulici,“ povedal J. Říha.

 

Podpora od MALACKY NA KOLO
K polemike sa verejne vyjadrila aj iniciatíva MALACKY NA KOLO. Vo vyhlásení, ktoré adresovali  Mestu Malacky, Generálnemu riaditeľstvu ŽSR a Správe majetku ŽSR v Bratislave, okrem iného uvádzajú: Situácia v automobilovej doprave je neúnosná a sme veľmi radi, že Mesto Malacky podporuje alternatívne (bezmotorové) spôsoby dopravy. Toto je trend v celom svete. Kvalitné parkovanie pre bicykle podporí zvýšené využívanie kombinovanej dopravy (bicykel + vlak + MHD) do Bratislavy. Jednoznačne vítame a podporujeme vybudovanie Bike&Ride parku na železničnej stanici v Malackách. Okrem zvýšenia kapacity, priameho napojenia na železničnú stanicu a bezpečnosti je dôležitým kritériom kvality aj rýchlosť zaparkovania bicyklov a ich vyzdvihnutia. Vytvorenie niekoľkých prestupných terminálov, kde bude možné zaparkovať bicykel a prestúpiť na iný druh verejnej dopravy, tzv. bike and ride, je plne v súlade so schváleným Generelom cyklistickej dopravy Mesta Malacky.

Všetkých 15 prítomných poslancov MsZ vzalo petíciu na vedomie a jednohlasne odporučilo mestskému úradu pokračovať v príprave Bike and Ride parku na Nádražnej.

Ľubica Pilzová, foto: S. Osuský, vizualizácia: B. Škopek


.

Osobnosti kraja BSK