Za posledné mesiace bol Zámocký park dôkladne vyčistený od inváznych rastlín a viaceré dreviny skontrolovali arboristi. V súčasnosti sa mesto zaoberá dvoma rizikovými stromami pri vstupe do parku. Ide o platany javorolisté, ktoré sú v značne poškodenom stave.

Platany obdivuhodných rozmerov sú poslednými dvoma zachovanými stromami z pôvodnej aleje. Pre mnohých Malačanov majú značnú citovú hodnotu, zároveň sú dôležitými pre zachovanie biodiverzity parku, pretože poskytujú domov viacerým druhom živočíchov. Stromy majú zhoršený zdravotný stav a vzhľadom k tomu, že lemujú frekventovaný chodník, môžu byť nebezpečnými pre okoloidúcich. Radnica sa nechce unáhliť s prípadným výrubom a snaží sa historicky dôležité dreviny zachovať, i keď je už teraz jasné, že si budú vyžadovať nemalé zásahy. Referentka správy zelene Jana Bačová požiadala o viacero skúšok, ktoré mestu pomôžu v správnom rozhodnutí. Malacky už majú v rukách dva expertízne posudky s výsledkami meraní a návrhmi arboristov.

 

Platan číslo 1
Dospelý platan, ktorý z dvojice stromov rastie bližšie ku kaštieľu, je napadnutý drevokaznými hubami a na kmeni sú viditeľné viaceré rany a poškodenia, vrátane hlbokých prasklín či výletových otvorov hniezdiacich vtákov. Chorý kmeň by sa mohol pri silnom vetre zlomiť a zasiahnuť okolité chodníky alebo areál blízkej reštaurácie. Kmeň platana sa rozkonáruje do troch hlavných vetiev. Bohatá koruna na prvý pohľad pôsobí zdravo a mohutne, v skutočnosti je však preťažená starými odumretými konármi. Arboristi navrhujú spevnenie koruny stromu dynamickou väzbou, pričom odporúčajú použiť tri laná v hornej oblasti. Zároveň je potrebné platan odľahčiť od infikovaných konárov a pravidelne ho kontrolovať.

 

Platan číslo 2
Druhý platan sa nachádza v blízkosti Zámockej vinárne. Koreňový systém statného stromu z oboch strán obklopuje tesný chodník. Pri výstavbe sa osádzali obrubníky, ktoré mohli poškodiť alebo úplne zničiť korene. Po vizuálnej kontrole arboristi poukázali na rozsiahlu infekciu hubami, odumreté časti kmeňa, pozdĺžne praskliny a narušenia vtákmi. Každý z týchto nedostatkov môže spôsobiť práchnivenie kôry, a tým aj zhoršenú stabilitu. V prípade, že by došlo k vyvráteniu, s veľkou pravdepodobnosťou by strom spadol na reštauráciu alebo chodník. Odborníci sa zamerali aj na výrazne naklonenú, asymetrickú korunu, kvôli ktorej sa strom ešte viac nakláňa. Navrhujú čo najskôr strom zredukovať až o tretinu. Zdá sa však, že aj napriek radikálnym zásahom bude strom životaschopný. Svedčí o tom viacero mladých výhonkov, ktoré vyrastajú vo väčších zhlukoch. Odborníci očakávajú, že platan na rozsiahly rez zareaguje dobre a výrub dreviny nebude potrebný.

 

Zvuková tomografia
Stabilitu drevín posudzoval aj Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied pomocou akustického tomografu. Princípom prístroja je meranie rýchlosti šírenia zvukových vĺn, čo umožňuje dôkladne skontrolovať stav dreviny pomocou senzorov so snímačom, bez nutnosti poškodenia. Zvuk sa v strome rozlieha, čím sa znázorňuje vnútorná štruktúra kmeňa, identifikujú sa deformácie, dutiny a hniloba. Po analýze výsledkov tomografie odborníci vyhodnotili stav platanu číslo 1 ako vyhovujúci. Platan číslo 2 vyhodnotili ako rizikový a odporučili jeho výrub.

Keďže likvidácia je dreviny z pohľadu mesta krajným riešením, správa zelene sa s prosbou o stanovisko a zhodnotenie expertízneho posudku obrátila aj na arboristov z Českej republiky.  „Rada by som tieto dva posudky porovnala, aby rozhodnutie, či drevina bude určená na výrub, alebo sa vykoná ošetrenie a redukcia koruny s pridanou väzbou, bolo správne,“ vysvetlila referentka správy zelene.

Radnica tak stojí pred neľahkým rozhodnutím, ku ktorému by malo pomôcť posledné meranie. „Čakáme na otvorenie hraníc. Konečný verdikt budeme vedieť po zhodnotení všetkých posudkov,“ dodáva J. Bačová.  Strom sa odstráni len v prípade, ak to bude skutočne nevyhnutné.

 

L. Wernerová


.

Osobnosti kraja BSK