Gymnázium, Ul. 1. mája 8, v Malackách bolo úspešné v medzinárodnej projektovej súťaži Schülerwettbewerb. V konkurencii takmer dvoch tisíc súťažných projektov z celej Európy boli úspešné dva projekty malackého gymnázia.

Zlaté dvadsiate roky alebo Pohľadnice rozprávajú príbehy – autorky Klára Havelková a Alexandra Šamulková a Literárna kaviareň – Kristína Balgavá a Patrícia Horňáková. Obidva projekty získali vo svojej kategórii druhé miesto.

Súťaž Schülerwettbewerb – Stretnutie s východnou Európou je medzinárodná súťaž
so šesťdesiatšesťročnou tradíciou, ktorú každoročne vyhlasuje v Nemecku ministerstvo kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko. Študenti malackého gymnázia sa do súťaže zapájajú už niekoľko rokov. Ich projekty v minulosti získali hlavnú cenu súťaže, v roku 2018 jedno prvé a jedno druhé miesto a v roku 2019 prvé miesto.

Každoročne dostali víťazi pozvanie na týždenný pobyt do Münstru, kde na slávnostnom vyhodnotení súťaže prevzali cenu z rúk tamojšieho ministra pre mládež, kultúru a šport.

V tomto školskom roku sa žiaľ, vzhľadom na aktuálnu situáciu, takéto stretnutie neuskutoční. Preto aspoň touto cestou vyjadrujeme autorkám poďakovanie a uznanie.


.

Lapková patrola