Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Senici má nového riaditeľa, stal sa ním Martin Dudáš. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.

foto Senica+

Dudáš, ktorý doteraz viedol Centrum voľného času (CVČ) Stonožka,  uspel vo výberovom konaní. “S ohľadom na súčasnú situáciu je mojím zámerom v prvom rade udržiavať zariadenie v chode, aby bolo v prípade potreby okamžite pripravené nabehnúť na bežnú prevádzku. Čo bolo dobré a osvedčené, plánujem ponechať. Ostatné záležitosti sú závislé od rozpočtu, výšky financií a takisto od situácie vyplývajúcej z pandémie nového koronavírusu,” uviedol novovymenovaný riaditeľ MsKS.

Na riaditeľa CVČ Stonožka vypíše mesto výberové konanie. “Do vymenovania nového riaditeľa je poverený funkciou riaditeľa CVČ Ivan Lajda,” doplnila hovorkyňa mesta.


Fasádne štúdio J.S. – jún 2020