Počas uplynulého roka Malačania spoločnými silami vytriedili až 963 080 kilogramov odpadu (plasty a papier), čím Malacky prispeli k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kilogramov.

Ilustračné foto 123rf.com

Rovnaký objem skleníkových plynov by vyprodukovalo osobné auto, ak by obišlo zemeguľu 6 383-krát.  Tieto údaje vyplávajú zo zhrnutia minulého roka od organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, ktorá zabezpečuje systém triedeného odpadu.

Náklady na zber separovaného odpadu hradia prostredníctvom ENVI-PAK výrobcovia obalových a neobalových výrobkov. Vytriedený odpad z domácností sa recykluje a opätovne využíva, čo prispieva nielen planéte, ale aj mestu a jeho obyvateľom. Triedením plastov a papiera sa zároveň znižuje množstvo zmesového, tzv. komunálneho odpadu, vďaka čomu ušetríme peniaze za jeho vývoz a likvidáciu. V roku 2019 zaplatila spoločnosť ENVI-PAK za prevádzkovanie triedeného zberu v Malackách takmer 100 tisíc €.

Mesto Malacky


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota