V prvom čísle novín OZ 90871.sk sme vyjadrili snahu o oživenie našej knižnice a prilákanie návštevníkov. Rozhodli sme sa usporiadať verejnú zbierku k získaniu finančných prostriedkov na zakúpenie hardvérovej čítačky elektronických kníh do knižnice v Moravskom Svätom Jáne.

Rozhodnutie o povolení verejnej zbierky nám bolo doručené začiatkom roka a tak od 10. 1. 2011 do 31. 3. 2011 bude prebiehať zbierka v priestoroch Kultúrneho domu v Moravskom Sv. Jáne a v kaviarni my caffé – kultúrne centrum Moravský Sv. Ján, kde budú umiestnené zapečatené urny. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na kúpu predmetného zariadenia bezodkladne ihneď po ukončení zbierky.

A k čomu nám bude toto zariadenie dobré?
Nákup tlačených kníh je pre každú knižnicu nákladný, ak teda chce disponovať aktuálnymi titulmi, ktoré pritiahnu čitateľov. Naopak, elektronické knihy tzv. e-knihy sú doručované elektronicky, čo znižuje náklady na samotný titul, ale aj jeho doručenie resp. zaobstaranie. Na čítanie e-kníh je potrebné elektronické zariadenie a softvér, ktorý je schopný tieto knihy zobrazovať. Čítačka, ktorú by sme radi z vyzbieraných financií zakúpili, obsahuje 150 cudzojazyčných kníh a Zlatý fond SME, čo je viac ako 1000 kníh v slovenskom jazyku.
Dúfame, že zbierka bude úspešná a budeme tak môcť knižnicu v Moravskom Svätom Jáne oživiť a „omladiť“.

Elektronická čítačka kníh
Vo formáte tenkej knižky dokáže obsiahnuť niekoľko políc knižníc. Namiesto papiera používajú elektronický papier, ktorý sa čitateľnosťou od toho obyčajného takmer nelíši. Čím viac svetla, tým je čitateľnosť elektronického papiera lepšia. Najedno nabitie vydrží čítačka niekoľko tisícok strán.

Zlatý fond SME
Zlatý fond denníka SME je digitalizovanou zbierkou diel klasikov slovenskej literatúry. Cieľom projektu je zdigitalizovať a na internete zverejniť najlepšie diela slovenskej literatúry a popularizovať slovenskú literatúrnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024